NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » iphost

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping iphost ? Použití: ping iphost Parametry: adresa IP nebo název hostitele Například: ping iphost 127.0.0.1 ping iphost microsoft.com

NETSH / DIAG / PING / IPHOST

netsh diag ping iphost - Windows 2000/XP - Příkazy Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, iphost, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/iphost.htm
0.078

Decode, Encode, Decompress, Compress?

 /

HDD aus 64-Bit-Rechner Daten auslesen mit 32-Bit XP?

 /

Monitor.Turn.Off.Timer.OK switch off the monitor after the time has elapsed!

 /

Why the IsMyHdOK , there are similar programs!

 /

Flocken für Windows 10 / 8.1 / 7.0 und Server OS!

 /

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

Wie lange dauert 35 mal überschreiben?

 /

SysTreeViev32 versus Tree-List-View-Hybrid-OK!

 /