netsh diag ping iphost - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » iphost

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping iphost ? Použití: ping iphost Parametry: adresa IP nebo název hostitele Například: ping iphost 127.0.0.1 ping iphost microsoft.com

NETSH / DIAG / PING / IPHOST

netsh diag ping iphost - Windows 2000/XP - Příkazy Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, iphost, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/iphost.htm
0.234
17971

Download NoLockScreen.OK for Windows!

 /

Can I display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 10 Store for Free!

 /

See a program window under all virtual desktops in Windows 10!

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

Keep the Microsoft Windows PC on or put to sleep!

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /

Turn off Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

What is Creators, Redstone, Threshold?

 /

Where is the real Desktop directory path in Windows 8.1 / 8 / 10?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Falsche Uhrzeit Zeitzone bei Windows 10 umstellen!

 /