NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » iphost

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping iphost ? Použití: ping iphost Parametry: adresa IP nebo název hostitele Například: ping iphost 127.0.0.1 ping iphost microsoft.com

NETSH / DIAG / PING / IPHOST

netsh diag ping iphost - Windows 2000/XP - Příkazy Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, iphost, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/iphost.htm
0.061

Disable Quick Text Paste via Task-Bar Tray Menu!

 /

Desktop Uhr aus Silber ohne Transparenz!

 /

Uninstall The-Aero-Clock, how to?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

How to turn off the clicking sound in ms internet explorer?

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Wie kann ich die Windows 7 Kennwort-Rücksetz-Diskette einsetzen?

 /

Windows Vista oder Windows 7, das ist hier die Frage?

 /