NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » ping » iphost

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag ping iphost ? Použití: ping iphost Parametry: adresa IP nebo název hostitele Například: ping iphost 127.0.0.1 ping iphost microsoft.com

NETSH / DIAG / PING / IPHOST

netsh diag ping iphost - Windows 2000/XP - Příkazy Testování adresy IP nebo názvu hostitele pomocí příkazu Ping / Windows 2000/XP
netsh, diag, ping, iphost, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx rip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras ipx set nodereq
Nastaví, zda budou mít klienti možnost si vyžádat své číslo uzlu IPX.
netsh interface ip show config
Zobrazí adresu IP a další informace.
netsh routing ip relay show
Zobrazí informace
netsh p2p pnrp cloud
Změny kontextu `netsh p2p pnrp cloud'.HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/ping/iphost.htm

0.062

Wozu den Windows Maus Zeiger, bzw. Cursor verstecken?

 /

Ordnergrößen ohne Unterstrich (Verzeichnisgröße)?

 /

Windows 10 Show Administrative Tools, how to find?

 /

Folder, Directory?

 /

How can I change the favorites folder in Q-Dir?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

Start an incognito, anonymous or private browsing via Chrome on Windows!

 /