NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set v6tov6 ? Použití: set v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv6, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv6, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv6, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V6TOV6

netsh interface portproxy set v6tov6 - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh p2p idmgr help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set/v6tov6.htm
0.249
25815

Zoom and Dark Theme Visually Impaired and Eye Friendly!

 /

Get old printers up and running on Windows 10 (Setup)!

 /

How to kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

Can I customize the Attribute(s) of a file or directory in Windows-7?

 /

Papierkorb Einstellungen unter Windows, (öffnen, anpassen)?

 /

Disable Auto Connections to WiFi on Windows 10 (Wireless, WLAN)?

 /

What can I do with %copy_text_uc% and %copy_text_lc%?

 /

Datenträgerprüfung im Windows-10 Explorer!

 /

The Admin in Windows 10, and customize Admin!

 /

How can I display a folder with many subfolders, (Windows, all)?

 /

Dateien mit Desktop-Programmen und nicht mit Metro APPs öffnen in Windows-8.1 / 8!

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10!

 /