NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » portproxy » set » v6tov6

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface portproxy set v6tov6 ? Použití: set v6tov6 [listenport=]| [connectaddress=]| [[connectport=]|] [[listenaddress=]|] [[protocol=]tcp] Parametry: Parametr Hodnota listenport - port IPv6, na kterém se má naslouchat; connectaddress - adresa IPv6, ke které se má provést připojení; connectport - port IPv6, ke kterému se má provést připojení; listenaddress - adresa IPv6, na které se má naslouchat; protocol - používaný protokol; nyní je podporován pouze protokol TCP. Poznámky: Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.

NETSH / INTERFACE / PORTPROXY / SET / V6TOV6

netsh interface portproxy set v6tov6 - Windows 2000/XP - Příkazy Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, portproxy, set, v6tov6, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh p2p idmgr help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh bridge
Změny kontextu `netsh bridge'.
netsh routing ip dnsproxy dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 isatap show router
Zobrazí informace o směrovači ISATAP.
netsh routing ip set preferenceforprotocol
Pro zadaný protokol nastaví úroveň upřednostňování.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/portproxy/set/v6tov6.htm
0.062

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Desktop icons Hide and Show, Without the timer (Windows 10/8.1/7/...)!

 /

Gelähmte Pixel bei einem LCD-Monitor reparieren, aber wie?

 /

Fehlermeldung com.google.process.gapps wurde angehalten?

 /

Druckerverwaltung, Druckerserver, Trieber, Anschlüsse Drucker unter Windows 10!

 /

Beim Filtern kann auch kein Pfad mit angegeben werden (Verzeichnis Ausdruck)!

 /

Specific language at install in the silent command line!

 /

How to create recovery drive for Windows-8/10 (8.1, start-disk, boot-CD)?

 /