NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / DUMP

netsh routing ip dnsproxy dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show neighbor
Zobrazí statistiku druhé strany protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer resolve
Přeloží název partnera.
netsh diag show ip
Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Ve fondu adres rozhraní NAT odstraní mapování adres.
netsh interface portproxy delete v6tov6
Odstraní položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
netsh routing ipx netbios show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/dump.htm
0.125
15981

Set desktop calendar so that it starts automatically minimized on Windows to tray?

 /

DesktopOK - Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons!

 /

The Silver Aero Clock for Windows Desktops all OS!

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

If I don't restart my computer, does the QTP process stop after a few days?

 /

Wie viele Prozessoren unterstützt MS Windows Server?

 /

What is market failure?

 /

Easy Send the PDF directly to email!

 /

Why the days in the left area to the date difference output?

 /

Advanced calendar and month text paste example!

 /

Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?

 /

Why this mouse wheel tool for Windows 10, 8.1, ...?

 /