NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ip ? Použití: show ip Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show ip show ip 2 show ip net*

NETSH / DIAG / SHOW / IP

netsh diag show ip - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 6to4 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip rip delete neighbor
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp diagnostics
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show grouptable
Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/ip.htm
0.093

My-Documents Windows 10, change the path, how to?

 /

Unterschied Laufwerke und Festplatte?

 /

Can I download the Windows 7 test version?

 /

How can I start the cmd.exe (run, open, find)?

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

Where is the Windows 10 Start Sound, Logoff, Logon (enable, activate)?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 aktivieren / deaktivieren (Deinstallieren)?

 /

HDMI-CEC?

 /