NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ip ? Použití: show ip Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show ip show ip 2 show ip net*

NETSH / DIAG / SHOW / IP

netsh diag show ip - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 6to4 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip rip delete neighbor
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp diagnostics
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show grouptable
Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny.





Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?






Windows-10





Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/ip.htm
0.077

How to create a password reset disk for Windows 7?

 /

Hanging Windows programs close and schedule!

 /

Disable Bitlocker, Windows-10?

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

User Requests?

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /