NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ip ? Použití: show ip Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show ip show ip 2 show ip net*

NETSH / DIAG / SHOW / IP

netsh diag show ip - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 6to4 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip rip delete neighbor
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp diagnostics
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show grouptable
Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/ip.htm
0.046

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

Windows-10 App Mikrofon Zugriff verweigern, aber wie!

 /

How to show filename extension in Windows-10?

 /

Unter Windows 10 im Explorer vor dem Download Ordner immer bestätigen?

 /

Multiple Page Scan to PDF for all Windows OS!

 /

Typing speed is slow on windows 10, how to change keyboard speed?

 /

Wie kann ich meine IP-Adressen herausfinden (PC-Name)?

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /