NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ip ? Použití: show ip Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show ip show ip 2 show ip net*

NETSH / DIAG / SHOW / IP

netsh diag show ip - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 6to4 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip rip delete neighbor
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp diagnostics
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show grouptable
Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/ip.htm

0.062

Connect a Bluetooth enabled device to Windows 10 computer, how to?

 /

Treiber Aktualisierung über den Windows-10 Gerätemanager!

 /

Restore system files and settings from a Windows-8/10 Restore Point!

 /

Windows 10 SDK c++ Download!

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Auto Expand des Schnellzugriffsordners in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /

What is Unicode / I need that?

 /