NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show ip ? Použití: show ip Parametry: Indexové číslo adaptéru. Název adaptéru. Část názvu adaptéru. Například: show ip show ip 2 show ip net*

NETSH / DIAG / SHOW / IP

netsh diag show ip - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adresu IP pro každý z adaptérů. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh interface ipv6 6to4 set
Nastaví konfigurační informace.
netsh routing ip rip delete neighbor
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP.
netsh p2p pnrp diagnostics
Změny kontextu `netsh p2p pnrp diagnostics'.
netsh diag ping ieproxy
Testování rozhraní proxy aplikace Internet Explorer pomocí příkazu Ping
netsh routing ip igmp show grouptable
Zobrazí tabulku skupin hostitelů protokolu IGMP vícesměrové skupiny.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/ip.htm
0.061

How can i add or change languages in Windows-8 and Win 8.1?

 /

Auto login windows 10 without password?

 /

Can I delete the position location tracking history in Windows 10 (feature)?

 /

Hiberfil.sys to another drive because my C: on SSD is full (Windows 8.1 / 8)!

 /

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /

Use Internet Explorer 10 or 11 as the default browser in Windows 8, 8.1 and 10 (define)!

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

Set the default printer for the programs in Windows 8, 8.1, 10!

 /