netsh routing ip rip delete neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete neighbor ? Použití: delete neighbor [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití. addr - Adresa IP pro sousední směrovač RIP. Poznámky: Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP. Příklady: delete neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / NEIGHBOR

netsh routing ip rip delete neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras aaaa add acctserver
Přidá server účtování společnosti RADIUS.
netsh dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/neighbor.htm
0.202
18597

What is a Trial version?

 /

Warum ist das Windows auf dem C: Laufwerk der Festplatte?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

The golden desktop clock with dial!

 /

Repair Boot Record on New Windows 10, not works!

 /

Can I navigate up a directory?

 /

How to enable/disable folders size ToolTips in Windows-7/10/8.1 Explorer?

 /

Need program for secure erase of memory cards!

 /

Environment Variables?

 /

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but how to?

 /

Alle freigegebenen Ordner unter Windows-10 sehen, anzeigen?

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /