NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete neighbor ? Použití: delete neighbor [name=]<řetězec> [addr=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní, kde je protokol RIP připraven k použití. addr - Adresa IP pro sousední směrovač RIP. Poznámky: Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP. Příklady: delete neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / NEIGHBOR

netsh routing ip rip delete neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete route
Odstraní trasu IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh ras aaaa add acctserver
Přidá server účtování společnosti RADIUS.
netsh dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip nat install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy set v6tov6
Aktualizuje položku pro naslouchání na portu IPv6 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní z rozhraní sousední směrovač RIP. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/neighbor.htm
0.202
18597

Can I create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

How to Switch users in windows 7 without logging off ?

 /

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Abmelden schnell und direkt, welche Windows Tastenkombination?

 /

How to grant a folder / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

 /

Tips to recognize the active window faster and so!

 /

MS-Excel can calculate Euro or US Dollar sum, but how?

 /

Bypass the trash (recycle bin) when deleting under Windows 10!

 /

Verhindern, dass der Computer in den Energiesparmodus wechselt, der Bildschirm jedoch nicht!

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Dateien verwalten unter Windows kann so einfach sein!

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /