netsh routing ip rip delete neighbor - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete neighbor ? Bruk: delete neighbor [name=] [addr=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på et grensesnitt der RIP er tilgjengelig for bruk. addr - IP-adressen til RIP-naboen. Merknader: Sletter en RIP-nabo fra et grensesnitt. Eksempler: delete neighbor "Lokal tilkobling" 10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / NEIGHBOR

netsh routing ip rip delete neighbor - Windows 2000/XP - kommando Sletter en RIP-nabo fra et grensesnitt / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en IPv6-rute.
netsh routing ip routerdiscovery help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras aaaa add acctserver
Legger til en RADIUS kontobehandlingsserver.
netsh dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip nat install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Sletter en RIP-nabo fra et grensesnitt / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/neighbor.htm
0.171
17117

Windows 10 create / enable guest account, user to guest, how to?

 /

Server 2008 Service Pack 2, wo finde ich den Windows Download?

 /

Click on identical photos to delete them, I will not be able to finish my work!

 /

Lines in the Windows Explorer directory Tree with Q-Dir!

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Leaves on the windows desktop!

 /

Keep the Mouse Speed on all Windows OS!

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Easily check the Prefomance of a Windows Volume eg. Partition! 

 /

Activate the optional seconds display on the desktop!

 /

Switch to bold font on Windows 10 system-wide, but can I?

 /

DesktopOK only as Unicode from version 4.63!

 /