NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete route ? Bruk: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi prefix - Prefiks for ruten som skal slettes. interface - Grensesnittsnavn eller indeks. nexthop - Gateway-adresse, hvis prefiks ikke er on-link. store - En av følgende verdier: active: Slettingen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast sletting (standard). Merknader: Sletter en IPv6-rute. Eksempel: delete route 3ffe::/16 "Internett" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows 2000/XP - kommando Sletter en IPv6-rute. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 show dns
Viser DNS-serveradresser.
netsh routing ipx
Endrer til konteksten "netsh routing ipx".
netsh ras appletalk show config
Viser gjeldende RAS-AppleTalk-konfigurasjon.
netsh firewall show opmode
Viser operasjonskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf set area
Endrer OSPF-parametere for det angitte omr?det.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.077

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Classic Address-Bar on Windows-10!

 /

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /

Google-Suche in der I-Net Such-Funktion?

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, how to change this?

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

WinBin2Iso Video!

 /

Wie erkenne ich bei Win-7 ob ich Windows x32/x86 oder x64 Edition habe?

 /