NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete route ? Použití: delete route [prefix=]/ [interface=]<řetězec> [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota prefix - předpona odstraňované trasy; interface - název nebo index rozhraní; nexthop - adresa brány, není-li předpona v rámci propojení; store - jedna z následujících hodnot: active: odstranění platí pouze do dalšího restartování; persistent: odstranění je trvalé (výchozí). Poznámky: Odstraní trasu IPv6. Příklad: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní trasu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 show dns
Zobrazí adresy serveru DNS.
netsh routing ipx
Změny kontextu `netsh routing ipx'.
netsh ras appletalk show config
Zobrazí aktuální konfiguraci protokolu Appletalk pro vzdálený přístup.
netsh firewall show opmode
Zobrazí provozní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf set area
Změní parametry protokolu OSPF určené oblasti.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.14

Long file and directory paths in the CMD prompt (insert,paste)!

 /

Can I create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

Clear Type bei Windows-XP aktivieren (Schriftarten)!

 /

Change Desktop Wallpaper in Windows 10, how to?

 /

Where are other Windows 10 features, can I activate it?

 /

Kann ich unter Windows 10 am Desktop Kurznotizen hinterlassen, wenn ja, wie?

 /

Translate the Find.Same.Images.OK in my Language!

 /

The alternative stop clock for Windows!

 /