NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete route ? Použití: delete route [prefix=]/ [interface=]<řetězec> [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota prefix - předpona odstraňované trasy; interface - název nebo index rozhraní; nexthop - adresa brány, není-li předpona v rámci propojení; store - jedna z následujících hodnot: active: odstranění platí pouze do dalšího restartování; persistent: odstranění je trvalé (výchozí). Poznámky: Odstraní trasu IPv6. Příklad: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní trasu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 show dns
Zobrazí adresy serveru DNS.
netsh routing ipx
Změny kontextu `netsh routing ipx'.
netsh ras appletalk show config
Zobrazí aktuální konfiguraci protokolu Appletalk pro vzdálený přístup.
netsh firewall show opmode
Zobrazí provozní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf set area
Změní parametry protokolu OSPF určené oblasti.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odstraní trasu IPv6. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.171
15125

How can i save and load the desktop icon's position from a file?

 /

File search with filter and (include or exclude) the files!

 /

Umschalttaste gedrückt halten und Befehl editieren!

 /

Wenn man den Mausfokus von der Bildschirmlupe entfernen könnte?

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /

How do I start the cmd.exe?

 /

Can I remove the raindrops from my Windows desktop?

 /

CMD commands to control power settings under Windows, with examples?

 /

How can i translate ProcessKO or customize the language?

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Keyboard settings Windows 10!

 /

My Computer and This PC, where is the difference?

 /