NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete » route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete route ? Použití: delete route [prefix=]/ [interface=]<řetězec> [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Parametr Hodnota prefix - předpona odstraňované trasy; interface - název nebo index rozhraní; nexthop - adresa brány, není-li předpona v rámci propojení; store - jedna z následujících hodnot: active: odstranění platí pouze do dalšího restartování; persistent: odstranění je trvalé (výchozí). Poznámky: Odstraní trasu IPv6. Příklad: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows 2000/XP - Příkazy Odstraní trasu IPv6. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 show dns
Zobrazí adresy serveru DNS.
netsh routing ipx
Změny kontextu `netsh routing ipx'.
netsh ras appletalk show config
Zobrazí aktuální konfiguraci protokolu Appletalk pro vzdálený přístup.
netsh firewall show opmode
Zobrazí provozní konfiguraci brány firewall.
netsh routing ip ospf set area
Změní parametry protokolu OSPF určené oblasti.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm

0.015

Warum hat meine CPU keine konstante Frequenz?

 /

Hibernation settings windows 10 (turn off, enable)?

 /

How can I run the Windows Command Prompt?

 /

Safe Delete the files ad to Explorer context menu (Windows 10, 8.1, 7)?

 /

Wie kann ich das aktuelle WLAN Passwort herausfinden bei Windows-7 (Kennwort)?

 /

Thumbnail-Vorschau im Windows 10 Datei-Explorer ausschalten?

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 8.1 / 10?

 /

How to mount in Windows-8 / 10 and 8.1 virtual disks like ISO images or VHD drives?

 /