NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: delete address - Odstraní adresu IPv6 z rozhraní. delete destinationcache - Odstraní mezipaměť cílových míst IPv6. delete dns - Odstraní server DNS ze zadaného rozhraní. delete interface - Odstraní rozhraní ze zásobníku IPv6. delete neighbors - Odstraní mezipaměť protokolu IPv6 Neighbor Discovery. delete prefixpolicy - Odstraní položku zásady předpony. delete route - Odstraní trasu IPv6.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE

netsh interface ipv6 delete - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip delete pool
Odstraní všechny rozsahy z fondu statických adres IP.
netsh interface ip
Změny kontextu `netsh interface ip'.
netsh routing ip ospf show neighbor
Zobrazí sousední směrovače protokolu OSPF.
netsh p2p group dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh set machine
Nastaví aktuální počítač, na kterém se bude pracovat.
netsh routing ip autodhcp show
Zobrazí informace
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Odebere položku konfigurace z tabulky. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete.htm
0.155
15669

Was ist der Sinn von Find.Same.Images, wofür?

 /

Weekly schedule for mentally disabled and autistic children!

 /

WinScan2PDF and WIA (Windows Image Acquisition / Capture)!

 /

Maximalen Arbeits-Speicher unter Windows einschränken (RAM, einstellen)?

 /

DesktopOK Tools + functions for all Windows OS Desktop(s)!

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Desktopverknüpfung für den Taschenrechner am Windows 10/11 Desktop!  

 /

Kann man die Fenster Animationen unter Windows 10 / 11 anpassen?

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

Tip simple several rename in the Explorer Views!

 /

Automatische Vervollständigung im Windows Ausführen Dialog Registry-Eintrag!

 /

Help, Windows 11 doesn't have a performance index, why!

 /