NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete address - Sletter en IPv6-adresse fra et grensesnitt. delete destinationcache - Sletter målhurtigbufferen for IPv6. delete dns - Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet. delete interface - Sletter et grensesnitt fra IPv6-stakken. delete neighbors - Sletter nabohurtigbufferen for IPv6. delete prefixpolicy - Sletter en prefikspolicyoppføring. delete route - Sletter en IPv6-rute.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE

netsh interface ipv6 delete - Windows 2000/XP - kommando Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip delete pool
Sletter alle intervaller fra det statiske IP-adresseutvalget.
netsh interface ip
Endrer til konteksten "netsh interface ip".
netsh routing ip ospf show neighbor
Viser OSPF-naboer.
netsh p2p group dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh set machine
Angir den gjeldende datamaskinen du vil bruke.
netsh routing ip autodhcp show
Viser informasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete.htm
0.109
16458

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Windows 11 und 10 Versions- und Build- Nummer am Desktop!

 /

This file can not be deleted!

 /

Desktopverknüpfung erstellen bei Windows (11, 10, 8.1, 7)?

 /

How to switch to the administrative mode and back?

 /

The Stop Watch and Countdown Timer for Windows 11, 10, ... all MS OS!

 /

How to find the Windows Experience Index in Windows 8.1, 10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

Watermark?

 /

Can I mount DVDs on Windows 11 excluding additional software?

 /

Quad Explorer: Quickly locate the windows working directory!

 /

Enable Windows 8 Style Start Screen in Windows 10!

 /