netsh interface ipv6 delete - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete address - Sletter en IPv6-adresse fra et grensesnitt. delete destinationcache - Sletter målhurtigbufferen for IPv6. delete dns - Sletter DNS-serveren fra det angitte grensesnittet. delete interface - Sletter et grensesnitt fra IPv6-stakken. delete neighbors - Sletter nabohurtigbufferen for IPv6. delete prefixpolicy - Sletter en prefikspolicyoppføring. delete route - Sletter en IPv6-rute.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE

netsh interface ipv6 delete - Windows 2000/XP - kommando Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip delete pool
Sletter alle intervaller fra det statiske IP-adresseutvalget.
netsh interface ip
Endrer til konteksten "netsh interface ip".
netsh routing ip ospf show neighbor
Viser OSPF-naboer.
netsh p2p group dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh set machine
Angir den gjeldende datamaskinen du vil bruke.
netsh routing ip autodhcp show
Viser informasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete.htm
0.14
16458

Hilfe, die Dateien in Windows-7 werden mit dem falschen Programm geöffnet?

 /

Windows 7 fax and scan, how to find?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

File formats and file types, what is it?

 /

So erstellen Sie einen diagonalen Text in Word!

 /

How can I uninstall the DesktopSnowOK from Windows?

 /

The mouse track trails in Windows 8.1 and 10, can I disable this?

 /

How to create admin CMD on the Windows 8.1 and 10 desktop?

 /

How to Fix Error Code 80072F8F on Windows 8.1 Update?

 /

Can I see all running apps on The Samsung Galaxy!

 /

Can I open Windows 8.1 or 8 Control Panel (run, find, start)?

 /

Enable or disable the mouse pointer shadow in Windows 8.1/10!

 /