NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ip". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS-
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter OSPF-protokollfilter.
netsh lan export
Lagrer LAN-profiler i XML-filer.
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh routing ip
Endrer til konteksten "netsh routing ip".
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh interface ip". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.187
15094

Can I turn off Grouping in Folder-Size View?

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /

Automatically turn off monitor even without power options in Windows 10, 8.1, ...!

 /

How can I installed fonts (fonts) remove,uninstall or install?

 /

Default Text for the Desktop Short Note on Windows 10, 8.1, ...!

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

How can i force move or copy of the data while dragging?

 /

MMT Installer, Portable, and Desktop Version Difference!

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, can I?

 /

What is TWAIN?

 /

Can I change PDF output page size?

 /