NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller TCP/IP og relaterte komponenter til ren tilstand. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh interface ip". / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS-
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter OSPF-protokollfilter.
netsh lan export
Lagrer LAN-profiler i XML-filer.
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh routing ip
Endrer til konteksten "netsh routing ip".
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh interface ip". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.155
15094

Mein Windows 11 hat keine Gruppenrichtlinie, warum?

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

How do I uninstall and install Cortana on Windows 11?

 /

Can I save the desktop icon layout in the company excluding Admin rights?

 /

Activate Seconds display in Task-Bar of Windows 10 / 11 Desktop!

 /

Turn off the Explorer List View file grouping in the File-Manager!

 /

Was ist Synchronisieren (Sync)?

 /

Verzeichnis -Ausdruck -Vorschau bei der Console/Eingabeaufforderung!

 /

How can i add or change languages in Windows-10 and Win 8.1?

 /

Can not drag In Explorer View at Windows Admin Mode!

 /

How to Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)?

 /

How can I turn off Windows 10 / 11 properly?

 /