NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller TCP/IP og relaterede komponenter til en nyinstalleret tilstand. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface ip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter et OSPF-protokolfilter.
netsh lan export
Gemmer LAN-profiler i XML-filer
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen med protokolfiltre.
netsh routing ip
?ndringer til 'netsh routing ip'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh interface ip'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.14
14558

Helpful starting parameters for portable Q-Dir!

 /

With the support of Unicode characters for the short door notes!

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, how to resolve this?

 /

Arbeitsspeicher erweitert am Samsung Galaxy aufrüsten (Android)?

 /

Screensaver to display, pictures directory in windows 8.1 / 10?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

What does LED stand for?

 /

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /

What is a solid state drive?

 /

What is a nettop?

 /

Ekelgefühl und Ekel?

 /