NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller TCP/IP og relaterede komponenter til en nyinstalleret tilstand. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface ip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter et OSPF-protokolfilter.
netsh lan export
Gemmer LAN-profiler i XML-filer
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen med protokolfiltre.
netsh routing ip
?ndringer til 'netsh routing ip'-konteksten.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

?ndringer til 'netsh interface ip'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.233
14558

Can I open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)?

 /

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

 /

Can I use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

How can i add or change languages in Windows-10 and Win 8.1?

 /

How can I customize the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Wie kann ich auf meinem MP3-Player nur leere Verzeichnisse löschen?

 /

How big should be the Windows 7 disk partition?

 /

HDMI-CEC?

 /

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

 /

Compare Fonts TTF OTF on Windows!

 /

Extend the Directory-Tree automatically in MS File-Explorer!

 /