NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller TCP/IP og relaterede komponenter til en nyinstalleret tilstand. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface ip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter et OSPF-protokolfilter.
netsh lan export
Gemmer LAN-profiler i XML-filer
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen med protokolfiltre.
netsh routing ip
?ndringer til 'netsh routing ip'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh interface ip'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.233
14558

Turn off Grouping in File Explorer on Windows 10!

 /

Delete Secure the Files and Shutdown the PC, the explanation!

 /

Windows-10 Standard User Konto zum Gast- Benutzer machen, wie geht das?

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, can I enable/turn off and/or adjust?

 /

Wo finde ich die Einstellungen für Facebook-Werbeanzeigen?

 /

Disk Error Checking on Windows 10/11!

 /

Dateien mit Desktop-Programmen und nicht mit Metro APPs öffnen in Windows-8.1 / 8!

 /

Editor für Gruppenrichtlinie in Windows 10 / 11 finden und öffnen, aber wie?

 /

WinScan2PDF Turkish Description!

 /

Check Windows 11 Bluetooth connection and adapter!

 /

Activate mouse shadow in Windows, but how to?

 /

Always start the Quad Explorer for Windows maximized!

 /