NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller TCP/IP og relaterede komponenter til en nyinstalleret tilstand. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface ip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter et OSPF-protokolfilter.
netsh lan export
Gemmer LAN-profiler i XML-filer
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen med protokolfiltre.
netsh routing ip
?ndringer til 'netsh routing ip'-konteksten.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm

0.093

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

 /

Why DesktopOK save the wrong resolution of the Desktop?

 /

To-Tray über das Schließen-Button funktioniert nicht mehr?

 /

Windows 8.1 / 10 How can I get back to extra large thumbnail view in ?

 /

IE11.0 was now automatically updated to the latest ver., but on the surface is nothing to see?

 /

Kann ich die Vista Treiber für Windows 7 einsetzen, obwohl diese für Vista vorgesehen sind?

 /

How to start Windows-7 Run-Dialog (find, open)?

 /

Ich habe eine Frage, kann jemand sehen, ob ich auf seinem facebook Profil war? Und wenn ja, wie?

 /