NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller TCP/IP og relaterede komponenter til en nyinstalleret tilstand. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface ip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter et OSPF-protokolfilter.
netsh lan export
Gemmer LAN-profiler i XML-filer
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen med protokolfiltre.
netsh routing ip
?ndringer til 'netsh routing ip'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh interface ip'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.171
14558

Can I customize what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

What is an algorithm?

 /

Blätter auf dem Windows Desktop!

 /

Wie kann ich QuickTextPaste minimiert (To-Tray) starten?

 /

Keyboard shortcuts to re-start / close Windows programs?

 /

Why is the program name not Auto Hot Keys for Windows OS?

 /

Address bar rules in explorer views, almost like in MS Windows Explorer!

 /

In Windows 11 weitere Windows-Features aktivieren / deaktivieren!

 /

MEMORY.DMP file?

 /

Here's how to reinstall Windows 10 without bloatware!

 /

How to find auto startup folder in Windows 10/11 (Where is it)?

 /

Move across the File Explorer Menus and change settings on Windows OS!

 /