NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller TCP/IP og relaterede komponenter til en nyinstalleret tilstand. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface ip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter et OSPF-protokolfilter.
netsh lan export
Gemmer LAN-profiler i XML-filer
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen med protokolfiltre.
netsh routing ip
?ndringer til 'netsh routing ip'-konteksten.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh interface ip'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm
0.202
14558

Bei Drag Drop werden nicht alle Dateien und Ordner hinzugefügt?

 /

How to disable or enable hibernate in windows 7?

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

Fonts Print Overview!

 /

Can I customize the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

Q-Dir zum Windows Datei Explorer Ordner Kontextmenü hinzufügen!

 /

How do I customize the position of the desktop clock?

 /

Where is the Bit Locker for Drive Encryption in Windows 10, is missing this?

 /

What is a windows console?

 /

Does printing the directories work in all Windows operating systems?

 /