NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Føjer en konfigurationspost til en tabel. delete - Sletter en konfigurationspost fra en tabel dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Nulstiller TCP/IP og relaterede komponenter til en nyinstalleret tilstand. set - Indstiller konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / INTERFACE / IP

netsh interface ip - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh interface ip'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras add registeredserver
Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server
netsh firewall show
Viser firewall-konfiguration.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter et OSPF-protokolfilter.
netsh lan export
Gemmer LAN-profiler i XML-filer
netsh routing ipx sap show filter
Viser listen med protokolfiltre.
netsh routing ip
?ndringer til 'netsh routing ip'-konteksten.

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ip.htm

0.108

Wie funktioniert das Mounten von VHD ohne Zusatzsoftware in Windows-7?

 /

How can I insert symbols from unicode character set in Facebook with QuickTextPaste?

 /

Folder, Directory?

 /

Downgrade Windows 10 to Windows 7 or 8.1, can I uninstall it?

 /

Nach einem Rückspielen des WIN 7 Images habe ich nicht die aktuellen Einstellungen?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

Text Bearbeitungsprogramm und Text Editor, wo ist der Unterschied?

 /

Effective unlocking of gapped files under Windows 10, 8.1, ...!

 /