NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] domæne [server = ] server ] Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server i Active Directory på det angivne domæne. server - Den computer, som skal registreres som en RAS-server. Hvis der ikke er angivet en server, anvendes den computer, kommandoen skrives på. domæne - Det domæne, hvor den angivne server skal registreres. Hvis der ikke er angivet et domæne, antages det, at det er det primære domæne for computeren, hvorfra kommandoen blev udstedt.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip ospf add area
Tilf?jer omr?de.
netsh interface set credentials
Angiver de legitimationsoplysninger, en gr?nseflade bruger til at oprette forbindelse.
netsh routing ipx sap add
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.
netsh ras show authmode
Viser godkendelsestilstanden.
netsh interface ip show tcpstats
Viser TCP-statistik.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm
0.062

Am Samsung Handy sind einige Symbole mit Rahmen, kann ich das ausmachen?

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

I would like to disable Auto-Expand of Folders!

 /

Transfer the Explorer View settings of columns in Q-Dir, how to?

 /

How to use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

Adobe.de Kostenlose Testversionen zum Download!

 /

How to do a double-click?

 /

Hilfe, meine Programme werden von Windows 7/8.1/10  geschlossen?

 /