NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] domæne [server = ] server ] Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server i Active Directory på det angivne domæne. server - Den computer, som skal registreres som en RAS-server. Hvis der ikke er angivet en server, anvendes den computer, kommandoen skrives på. domæne - Det domæne, hvor den angivne server skal registreres. Hvis der ikke er angivet et domæne, antages det, at det er det primære domæne for computeren, hvorfra kommandoen blev udstedt.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - Kommandoer Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip ospf add area
Tilf?jer omr?de.
netsh interface set credentials
Angiver de legitimationsoplysninger, en gr?nseflade bruger til at oprette forbindelse.
netsh routing ipx sap add
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster.
netsh ras show authmode
Viser godkendelsestilstanden.
netsh interface ip show tcpstats
Viser TCP-statistik.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Registrerer den angivne Windows 2000-computer som en RAS-server / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm
0.14
18608

Can I show last open favorite (the name) in the explorer title bar?

 /

Öffnen, Schließen, Laufwerk, DVD Auswerfen, USB, CD, Blue-Ray!

 /

Turn off the Windows Store in Windows 8.1 / 10, can I?

 /

What is formatting hard drives?

 /

Open next folder in new file explorer window!

 /

The Windows key combination to start the task manager quickly and directly!

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

Easy paste text shortcut key examples!

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Was ist das Windows-Flip-3D?

 /

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /

Adapt to green nature the desktop Classic Watch for Windows!

 /