NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] domena [server = ] serwer ] Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS w usłudze Active Directory dla danej domeny. serwer - nazwa komputera, który ma być zarejestrowany jako serwer RAS. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta nazwa komputera, z którego jest wydawane polecenie. domena - domena, w której podany serwer powinien być zarejestrowany. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta podstawowa domena komputera, z którego jest wydawane polecenie.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - polecenie Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Dodaje konfigurację portu zapory.
netsh routing ip nat show global
Pokazuje konfigurację NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh ras set user
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.
netsh interface ip show offload
Wyświetla informacje o odciążaniu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm
0.187
18888

Activate or deactivate the Auto Update in the Quad Explorer Q-Dir!

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

Download Windows 7 Starter, Home (Basic Premium), Professional, Ultimate!

 /

Auto login Windows 8.1, 8, and Windows-10 excluding password!

 /

Windows system sound!

 /

Fast multi touch screen test for all Windows systems!

 /

How to find the Windows 8.1 fonts and the fonts folder?

 /

Wie kann ich meine IP-Adressen von meinem VDSL / TDSL / DSL Router herausfinden?

 /

Example how to paste a signature to WordPad via key shortcut!

 /

Exit and Standby / Hibernation option on Windows 10 Seven and higher?

 /

Mit dem Befehl control userpasswords2 Benutzer löschen!

 /

Delete fonts direct in FontViewOK (Windows Recycle Bin)!

 /