NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] domena [server = ] serwer ] Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS w usłudze Active Directory dla danej domeny. serwer - nazwa komputera, który ma być zarejestrowany jako serwer RAS. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta nazwa komputera, z którego jest wydawane polecenie. domena - domena, w której podany serwer powinien być zarejestrowany. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta podstawowa domena komputera, z którego jest wydawane polecenie.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - polecenie Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Dodaje konfigurację portu zapory.
netsh routing ip nat show global
Pokazuje konfigurację NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh ras set user
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.
netsh interface ip show offload
Wyświetla informacje o odciążaniu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm
0.155
18888

Filenames to file timestamps, I want set the time to 00:00:00?

 /

Use Menu Bar in File Explorer on all Windows OS!

 /

Can I still shoot the viruses away on Windows 11?

 /

Change computer name and working group in Windows 11/10!

 /

Why the RAM or memory test for Windows 11, 10, 8.1, ...?  

 /

Help my Internet Explorer is suddenly gone on Windows 10!

 /

Make an admin account to a standard user on Windows 10/11!

 /

Help for Explorer in Windows-10/11!

 /

Burn Win-10 ISO, can I do on Windows?

 /

Windows 11, 10, ... Prepare USB drive for Mac OS for data excustomize!

 /

Can I restore the administrator on Windows 11, 10, ...?

 /

Adjusting font size for Program Elements on Windows 10/11?

 /