netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] domena [server = ] serwer ] Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS w usłudze Active Directory dla danej domeny. serwer - nazwa komputera, który ma być zarejestrowany jako serwer RAS. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta nazwa komputera, z którego jest wydawane polecenie. domena - domena, w której podany serwer powinien być zarejestrowany. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta podstawowa domena komputera, z którego jest wydawane polecenie.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - polecenie Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Dodaje konfigurację portu zapory.
netsh routing ip nat show global
Pokazuje konfigurację NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh ras set user
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.
netsh interface ip show offload
Wyświetla informacje o odciążaniu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm
0.217
18888

Windows-10 Heimnetzgruppe Passwort / Kennwort ändern, aber wie?

 /

Activate the Quad-Explorer top address bar Windows 10, 8.1,...!

 /

Is there a way to customize the background which is currently Black?

 /

Find.Same.Images.OK for Windows find the same or similar images!

 /

Windows-10 Heimnetzgruppe Passwort / Kennwort ändern, aber wie?

 /

Activate the Quad-Explorer top address bar Windows 10, 8.1,...!

 /

How does resurrecting pixels work with Is-My-LCD-OK?

 /

Wi-Fi, bzw. WLAN Treiber Informationen anzeigen lassen!

 /

Executing commands from the explorer address bars in Q-Dir!

 /

Can I find Recovery options in Windows 10 / Home and Pro (reset, clear)?

 /

Was ist ein virtueller Drucker?

 /

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /