NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » add » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras add registeredserver ? add registeredserver [ [domain = ] domena [server = ] serwer ] Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS w usłudze Active Directory dla danej domeny. serwer - nazwa komputera, który ma być zarejestrowany jako serwer RAS. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta nazwa komputera, z którego jest wydawane polecenie. domena - domena, w której podany serwer powinien być zarejestrowany. Jeśli nie zostanie podana, będzie przyjęta podstawowa domena komputera, z którego jest wydawane polecenie.

NETSH / RAS / ADD / REGISTEREDSERVER

netsh ras add registeredserver - Windows 2000/XP - polecenie Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS / Windows 2000/XP
netsh, ras, add, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall add portopening
Dodaje konfigurację portu zapory.
netsh routing ip nat show global
Pokazuje konfigurację NAT.
netsh interface portproxy show v6tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh ras set user
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.
netsh interface ip show offload
Wyświetla informacje o odciążaniu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/add/registeredserver.htm
0.171
18888

Download Mouse pointer and cursor options for Windows!

 /

Resolve the Problem with Intel HD and 1680 x1050 screen resolution on Windows 7 and Win 8.1 or 8?

 /

Desktop Clock Zelda breath of the wild, how to?

 /

Autostart in the registry on Windows 10, 8.1!

 /

Download kostenlose Datei-Zeit-Änderungs-APP für MS Windows OS!

 /

Hanging Windows programs close and schedule!

 /

Per cmd Befehl x64, oder x32 abfragen, kann man das?

 /

Die Uhr hat nicht auf Winterzeit umgestellt, kann ich das auch manuell?

 /

Select Multiple Files or Folders in Windows Explorer, Windows 10!

 /

What is a nettop?

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

Kann ich Laufwerksnamen / Datenträgerbezeichnung in Windows 10 ändern, aber wie?

 /