NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » show » offload

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip show offload ? Sposób użycia: show offload [[name=]ciąg] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa określonego interfejsu. Uwagi: wyświetla informacje o odciążaniu dla podanego interfejsu lub interfejsów. Przykłady: show offload "Połączenie lokalne"

NETSH / INTERFACE / IP / SHOW / OFFLOAD

netsh interface ip show offload - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje o odciążaniu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, show, offload, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show staticroute
Wyświetla trasy statyczne.
netsh routing ip autodhcp install
Instaluje protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh interface ipv6 delete destinationcache
Usuwa bufor docelowy IPv6.
netsh routing ip routerdiscovery add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh p2p pnrp peer traceroute
Rozpoznaje nazwę elementu równorzędnego za pomocą ścieżki śledzenia.
netsh diag show test
Wyświetla wszystkie kategorie i przeprowadza wszystkie testy
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla informacje o odciążaniu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/show/offload.htm
0.14
16473

Emoji / Smiley Auswahlmenüs in Google Chrome, Aktivieren, oder deaktivieren!

 /

Das automatische Abmeldung bei Windows 7 deaktivieren?

 /

The category desktop clocks on Software OK!

 /

Preview fonts installed in Windows 11 or 10, how does that work?

 /

Microsoft Onedrive and Explore Views problem affects folders and files contained!

 /

Can I open Device Manager in Windows-7 (start, run)?

 /

Automatische Vervollständigung der Eingabeaufforderung funktioniert nicht!

 /

Easy Reset Windows 11!

 /

Customize the size of the icons in the task bar of Windows 8.1 and 10!

 /

Possibilities to send files or folder by email in the Quad Explorer on Windows!

 /

Download Mouse pointer and cursor options for Windows 11, 10, ...!

 /

For Crashes in Windows 10 and 11, using System File Checker!

 /