netsh routing ipx show staticroute - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show staticroute ? Polecenie SHOW jest używane do wyświetlania informacji o konfiguracji. Składnia polecenia: SHOW INTERFACE [nazwaif] SHOW ROUTE [sieć] SHOW STATICROUTE nazwaif [sieć] SHOW SERVICE [typusługi [nazwausługi]] SHOW STATICSERVICE nazwaif [typusługi nazwausługi] SHOW FILTER nazwaif SHOW GLOBAL gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS) sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne) typusługi - 2 bajtowy adres sieciowy (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne) nazwausługi - nazwa usługi.

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / STATICROUTE

netsh routing ipx show staticroute - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla trasy statyczne. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set accounting
Ustawia dostawcę kont.
netsh firewall dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip ospf add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface set credentials
Ustawia poświadczenia używane do łączenia się z interfejsem.
netsh routing ipx sap add
Dodaje wpis konfiguracji do listy wpisów.
netsh ras show authtype
Wyświetla obecnie włączone typy uwierzytelniania.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla trasy statyczne. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/staticroute.htm
0.171
16274

How to remove the raindrops from my Windows desktop?

 /

x86 und x32, was ist was?

 /

Formatting via the Command Prompt Windows (10,8,1, 7)!

 /

Using PowerShell and CMD to delete complete directories, with examples?

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, how to?

 /

How can I enlarge the thumbnails in Q-Dir?

 /

System admin Windows 10, can I activate the full admin account?

 /

Remove, delete and manage the libraries on Windows 7, how can I do?

 /

Bei Tastatureingabe im Explore springt das Suchfeld auf!

 /

Download Language Packs for Windows-7!

 /

On Windows 10, install additional language packs, but how?

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /