NETSH - Windows XP/2000

netsh » firewall » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh firewall dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / FIREWALL / DUMP

netsh firewall dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, firewall, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show preferenceforprotocol
Wyświetla poziomy preferencji dla wszystkich protokołów.
netsh ras appletalk help
Wyświetla listę poleceń.
netsh firewall show icmpsetting
Wyświetla konfigurację protokołu ICMP zapory.
netsh routing ip ospf dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh lan set autoconfig
Włącza lub wyłącza automatyczną konfigurację w interfejsie.
netsh routing ipx set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu IPX.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/firewall/dump.htm
0.156
13609

WinBin2Iso Video!

 /

Help, how can I bypass the recycle bin when deleting?

 /

Save state and Settings Problem?

 /

Who needs this Pixel Tester for Windows (10, 8.1, 7, or 11)?

 /

Where does the desktop clock save the settings on MS Windows 10/11?

 /

Find, start and run the Troubleshooting in Windows-10?

 /

The TV reception and the picture quality have suddenly deteriorated?

 /

Folder Size in der Status Leiste oder Folder Size in der Explorer Spalte?

 /

Aufnahmegeräte Linie-In über Desktop Verknüpfung direkt öffnen!

 /

Use random color for a desktop note on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /

Create and mange user accounts in Windows 10 and 11?

 /