NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add preferenceforprotocol ? Sposób użycia: add preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametry: Etykieta Wartość proto Jedna z następujących wartości: autostatic: dodaje autostatyczną preferencję routingu local: dodaje lokalną preferencję routingu netmgmt: dodaje preferencję protokołu routingu dla protokołu zarządzania siecią nondod: dodaje preferencję dla protokołu routingu nie obsługującego wybierania numeru na żądanie ospf: dodaje preferencję protokołu routingu dla protokołu OSPF rip: dodaje preferencję protokołu routingu dla protokołu RIP static: dodaje statyczną preferencję routingu preflevel Liczba wskazująca preferencję. Uwagi: dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu. Przykłady: add preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10 add preferenceforprotocol ospf 10

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip add preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov6
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do innego portu IPv6.
netsh routing ipx rip show filter
Wyświetla listę filtrów protokołu.
netsh ras set user
Ustawia właściwości serwera RAS dotyczące użytkownika.
netsh interface ip show offload
Wyświetla informacje o odciążaniu.
netsh routing ip rip
Zmiany w kontekście `netsh routing ip rip'.
netsh p2p pnrp cloud show initialization
Wyświetla stan/konfigurację bootstrap chmury.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje poziom preferencji dla protokołu routingu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/preferenceforprotocol.htm
0.155
20034

Windows 8 on screen keypad at startup, start page, log in without keyboard?

 /

Windows 11, 10 File Explorer does not remember the selected objects when navigating!

 /

What are gigaflops - gflops?

 /

What is a virtual hard drive?

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent on Windows 11, 10, ...!

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Computer power off, reboot, log off, hibernate or standby, explain me?

 /

How to find the fonts and the fonts folder in MS Windows OS and Server?

 /

What is the difference between screen and monitor?

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Wie kann man das Internet-Datenlimit in Windows 11 festlegen?

 /

Can i make Q-Dir open if i double click My Computer?

 /