netsh routing ip add preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » preferenceforprotocol

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add preferenceforprotocol ? Kullanım: add preferenceforprotocol [proto=] autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static [preflevel=] Parametreler: Etiket Değer proto Aşağıdaki değerlerden biri: autostatic: Bir otostatik yönlendirme tercihi ekler local: Bir yerel yönlendirme tercihi ekler netmgmt: Bir ağ yönetimi iletişim kuralı için bir yönlendirme iletişim kuralı tercihi ekler nondod: İsteğe bağlı aramayı kullanamayan bir yönlendirme iletişim kuralı için tercih ekler ospf: OSPF için yönlendirme iletişim kuralı tercihi ekler rip: RIP için yönlendirme iletişim kuralı tercihi ekler static: Statik bir yönlendirme tercihi ekler preflevel Tercihi belirten bir sayı Açıklamalar: Bir yönlendirme iletişim kuralı için bir tercih ekler. Örnek: add preferenceforprotocol proto=rip preflevel=10 add preferenceforprotocol ospf 10

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PREFERENCEFORPROTOCOL

netsh routing ip add preferenceforprotocol - Windows 2000/XP - Komutları Bir yönlendirme iletiºim kural? için tercih düzeyi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, preferenceforprotocol, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface set credentials
Bir arabirimi ba?lamak için kullan?lacak kimlik bilgilerini ayarlar.
netsh routing ipx sap add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras show authmode
Kimlik do?rulama modunu gösterir.
netsh interface ip show tcpstats
TCP istatistiklerini görüntüler.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Bir arabirimde al?nan tüm yollar için bir kabul süzgeci ekler.
netsh p2p pnrp cloud show list
Bulut listesini görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Bir yönlendirme iletiºim kural? için tercih düzeyi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/preferenceforprotocol.htm
0.156
21198

Cancel all printing orders in Windows 10 via print service?

 /

Start Q-Dir with last window position and view settings!

 /

Where is the password reset disk in Windows 10?

 /

Enable/turn off Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Double-click with the mouse on a space and a directory level higher!

 /

Fonts Print Overview!

 /

How to pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

Network load based sleep mode behavior on Windows all OS!

 /

Only show the directory of a file in a column, but how to?

 /

Easy expand multiple levels in explorer tree list view!

 /

Starten der Windows-7 cmd.exe (Eingabeaufforderung) im Administratormodus?

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, how to!?

 /