netsh routing ip add - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: add boundary - Bir arabirim üstüne çok noktaya yayın kapsam sınırı ekler. add filter - Belirtilen arabirime paket süzgeci ekler. add interface - Bir arabirim üstünde IP iletimini etkinleştirir. add persistentroute - Kalıcı statik bir yol ekler. add preferenceforprotocol - Bir yönlendirme iletişim kuralı için tercih düzeyi ekler. add rtmroute - Kalıcı olmayan (NetMgmt) bir yol ekler. add scope - Bir çok noktaya yayın kapsamı ekler.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - Komutları Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Geçerli içeri?e ait yönlendirme iletiºim kural?n? kald?r?r.
netsh ras aaaa dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh firewall add portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? ekler.
netsh routing ip nat show global
NAT yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh interface portproxy show v6tov4
IPv6 ba?lant?lar?n? IPv4 üzerinden proxy ile gerçekleºtirmek için gereken parametreleri gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm
0.14
15134

Open MS Office documents when the computer starts, but how?

 /

Schlichte Digitale Desktop Uhr Beispiel auf Windows 10, 8.1, 7!

 /

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Can I disable the SmartScreen filter on Windows 10?

 /

Entpacke meine CAB Datei für Windows 10, 8.1, .... und Server!

 /

Use Pixel Tester Portable and Windows 10 problems!?

 /

Ist mein Windows-10 auf dem neuesten Stand?

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /

Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite!

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /