NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: add boundary - Legger til en grenselinje for multicast-områder på et grensesnitt. add filter - Legger til et pakkefilter på et angitt grensesnitt. add interface - Aktiverer IP-videresending på et grensesnitt. add persistentroute - Legger til en fast statisk rute. add preferenceforprotocol - Legger til et foretrukket nivå for en ruteprotokoll. add rtmroute - Legger til en ikke-fast (NetMgmt)-rute. add scope - Legger til et multicast-område.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - kommando Legger til en konfigurasjonsoppf?ring i en liste over oppf?ringer. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh ras aaaa dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh firewall add portopening
Legger til portkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfigurasjon.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til IPv4.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm
0.077

Windows-10 Benachrichtigung "Virenschutz aktivieren" kommt jedes Mal, abstellen?

 /

Wie erzwinge ich die Abmeldung über Kommandozeile, Windows 10/8.1/7?

 /

Console and PowerShell show the Date or change the Time!

 /

Get Pixel Color RGB or RGBA from Windows-Desktop!

 /

How can I create a Windows 7 universal DVD or ISO with all editions?

 /

Example how to paste a signature to WordPad shortcut!

 /

Windows Tastenkombination, um Dateien zu verschieben, oder zu kopieren?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /