NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add boundary ? Bruk: add boundary [name=] [grpaddr=] [grpmask=] -eller- add boundary [name=] [scopename=] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på grensesnittet der grensen skal legges til. grpaddr - Adressen til multicast-gruppen som skal legges til. grpmask - Nettverksmasken til grenseadressen som skal legges til. scopename - Navnet på multicast-området som skal begrenses. Kommentarer: Legger til en grense for multicast-område på et grensesnitt. Eksempler: add boundary name=Internal grpaddr=239.0.0.1 grpmask=255.255.255.255 add boundary name="Lokal tilkobling" scopename="Mitt multicast-område"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / BOUNDARY

netsh routing ip add boundary - Windows 2000/XP - kommando Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set interface
Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt.
netsh routing ip show interface
Viser grensesnittinformasjon.
netsh ras add authtype
Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Angir operasjonskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter angitt omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/boundary.htm
0.031

Unterschied IExtractImage2 und IExtractImage?

 /

Remove Quad-Directory-Explorer from Windows Autostart (Startup), how to?

 /

I have accesses to the hard drive, even if I do nothing?

 /

How to set custom color, width of windows border in Win-8, 8.1 and 10?

 /

Is it possible to have only one instance of Q-Dir (tab, open, explorer )?

 /

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

 /

Wie formatiere ich unter Windows 8.1/10 neue Festplatten, oder erstelle eine neue Partition?

 /

Wie kann ich im Explorer Q-Dir auf die Adressleiste umstellen!

 /