NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add boundary ? Bruk: add boundary [name=] [grpaddr=] [grpmask=] -eller- add boundary [name=] [scopename=] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på grensesnittet der grensen skal legges til. grpaddr - Adressen til multicast-gruppen som skal legges til. grpmask - Nettverksmasken til grenseadressen som skal legges til. scopename - Navnet på multicast-området som skal begrenses. Kommentarer: Legger til en grense for multicast-område på et grensesnitt. Eksempler: add boundary name=Internal grpaddr=239.0.0.1 grpmask=255.255.255.255 add boundary name="Lokal tilkobling" scopename="Mitt multicast-område"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / BOUNDARY

netsh routing ip add boundary - Windows 2000/XP - kommando Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set interface
Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt.
netsh routing ip show interface
Viser grensesnittinformasjon.
netsh ras add authtype
Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Angir operasjonskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter angitt omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/boundary.htm
0.093

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

How can I quickly open, find, the Program Files directory in Windows 8.1 / 10?

 /

Warum sind manche Datei- bzw. Ordnergrößen unterstreichen? Ich möchte es deaktivieren!

 /

Ein schnelles Verwalten von Verzeichnissen und Ordnern unter Windows!  

 /

Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

Neustart, Herunterfahren Verknüpfung für Windows 10, (Shutdown - Restart)?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /