NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set interface ? Bruk: set interface [interface=] [[forwarding=]enabled|disabled] [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]] [[siteid=]] [[metric=]] [[firewall=](enabled|disabled)] [[siteprefixlength=]] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi interface - Grensesnittsnavn eller indeks. forwarding - Angir om pakker på dette grensesnittet kan videre- sendes til andre grensesnitt. Standard verdi er deaktivert (disabled). advertise - Angir om ruteannonseringer skal sendes på dette grensesnittet. Standard verdi er deaktivert (disabled). mtu - MTU for dette grensesnittet. Standard verdi er koblingens naturlige MTU. siteid - Soneidentifikator for områdeomfang. metric - Grensesnittsmetrikk, legges til rutemetrikk for alle ruter på grensesnittet. firewall - Angir om brannmurmodus skal brukes. siteprefixlength - Standard lengde for globalt prefiks for hele området. store - En av følgende verdier: active: Endringen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast endring (standard). Merknader: Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt. Eksempel: set interface "Privat" siteid=2 metric=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / INTERFACE

netsh interface ipv6 set interface - Windows 2000/XP - kommando Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh set
Oppdaterer konfigurasjonsinnstillinger.
netsh routing ip autodhcp set interface
Endrer DHCP-tildelerparametere for et grensesnitt.
netsh interface ipv6 delete interface
Sletter et grensesnitt fra IPv6-stakken.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh ras
Endrer til konteksten "netsh ras".
netsh diag show test
Viser alle kategorier og utf?rer alle tester.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/interface.htm
0.265
17919

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

Wie kann ich den Windows 7/ 10 / 8.1 Product Key ändern, um Windows zu aktivieren?

 /

What does anonymous calling mean?

 /

Wie kann ich in MeinPlatz in meine Landessprache übersetzen! 

 /

How to kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

Look at the logging of problems in Windows 10 event viewer!

 /

Disable auto driver updates on Windows 10, how to?

 /

Gibt es einen Papierkorb für den Windows 10 Desktop?

 /

Ausschließen eines Ordners vom Windows 10 Defender, aber wie?

 /

To-tray / notification area Modify or turn off Windows taskbar icons!

 /