netsh » interface » ipv6 » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set interface ? Bruk: set interface [interface=] [[forwarding=]enabled|disabled] [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]] [[siteid=]] [[metric=]] [[firewall=](enabled|disabled)] [[siteprefixlength=]] [[store=]active|persistent] Parametere: Kode Verdi interface - Grensesnittsnavn eller indeks. forwarding - Angir om pakker på dette grensesnittet kan videre- sendes til andre grensesnitt. Standard verdi er deaktivert (disabled). advertise - Angir om ruteannonseringer skal sendes på dette grensesnittet. Standard verdi er deaktivert (disabled). mtu - MTU for dette grensesnittet. Standard verdi er koblingens naturlige MTU. siteid - Soneidentifikator for områdeomfang. metric - Grensesnittsmetrikk, legges til rutemetrikk for alle ruter på grensesnittet. firewall - Angir om brannmurmodus skal brukes. siteprefixlength - Standard lengde for globalt prefiks for hele området. store - En av følgende verdier: active: Endringen bare gyldig til neste oppstart. persistent: Fast endring (standard). Merknader: Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt. Eksempel: set interface "Privat" siteid=2 metric=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / INTERFACE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQEndrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/interface.htm
0.061
17919

Can I start Windows in 32 bit mode?

How to select non adjacent files in explorer list view?

What is a USB 3.0 SD card adapter?

Is the desktop clock not a system resources waster for Windows?

Wie kann ich die Desktop Pixel Abfrage Software loswerden auf Windows 11, 10, ...?

Can I use the cute hearts in Microsoft Paint too!(0)