NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set interface ? Sposób użycia: set interface [interface=] [[forwarding=]enabled|disabled] [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]] [[siteid=]] [[metric=]] [[firewall=](enabled|disabled)] [[siteprefixlength=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. forwarding - Określa, czy pakiety przychodzące do tego interfejsu mogą być przekazywane do innych interfejsów. Ustawienie domyślne to "disabled" (wyłączone). advertise - Określa, czy anonsy routera mają być wysyłane w tym interfejsie. Ustawienie domyślne to "disabled". mtu - MTU tego interfejsu. Domyślnie jest to naturalne MTU łącza. siteid - Identyfikator strefy zakresu lokacji. metric - Metryka interfejsu, dodana do metryk trasy dla całej trasy w interfejsie. firewall - Określa działanie w trybie zapory. siteprefixlength - Domyślna długość globalnego prefiksu dla całej lokacji. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu. Przykład: set interface "Prywatny" siteid=2 metric=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / INTERFACE

netsh interface ipv6 set interface - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
netsh routing ip rip show ifstats
Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu.
netsh p2p pnrp peer help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag show ip
Wyświetla adres IP dla każdej z kart.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/interface.htm
0.155
17677

Don't Sleep distinguish between activation and activation [+] in the info area?

 /

What is google flights?

 /

The appdata directory on Windows 11, 10, ...!

 /

Mouse balls for the mouse pointer on Windows 11, 10, ... Desktop or MS Server OS!

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /

Can I distribute Corona to my friends!

 /

How can I remove the Quick Notes app from my Microsoft Windows?

 /

Show directory size and print directory content in MS Windows all OS!

 /

Soll ich Windows Vista, oder Windows-7 kaufen?

 /

Bei Windows 10 Dieser-PC in Arbeitsplatz umbenennen, kann man das?

 /

What is UEFI and how is it different from the BIOS?

 /

Windows 10 ISO installation DVD with all updates, download?

 /