netsh interface ipv6 set interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set interface ? Sposób użycia: set interface [interface=] [[forwarding=]enabled|disabled] [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]] [[siteid=]] [[metric=]] [[firewall=](enabled|disabled)] [[siteprefixlength=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. forwarding - Określa, czy pakiety przychodzące do tego interfejsu mogą być przekazywane do innych interfejsów. Ustawienie domyślne to "disabled" (wyłączone). advertise - Określa, czy anonsy routera mają być wysyłane w tym interfejsie. Ustawienie domyślne to "disabled". mtu - MTU tego interfejsu. Domyślnie jest to naturalne MTU łącza. siteid - Identyfikator strefy zakresu lokacji. metric - Metryka interfejsu, dodana do metryk trasy dla całej trasy w interfejsie. firewall - Określa działanie w trybie zapory. siteprefixlength - Domyślna długość globalnego prefiksu dla całej lokacji. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu. Przykład: set interface "Prywatny" siteid=2 metric=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / INTERFACE

netsh interface ipv6 set interface - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
netsh routing ip rip show ifstats
Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu.
netsh p2p pnrp peer help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag show ip
Wyświetla adres IP dla każdej z kart.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/interface.htm
0.218
17677

Meine externe USB Festplatte funktioniert am USB HUB nicht, warum?

 /

Is at the Standby and Shutdown blocking the resources consumption high?

 /

Download free trial versions from Adobe.com!

 /

Wie schalte ich den Tabletmodus in Windows 10 ein und aus (Vollbild)?

 /

Bildschirmmodus ändern am Samsung Handy?

 /

Activate, Modify the preview window in Explorer Windows 8.1 / 10?

 /

Switch language or translate Windows Standby blocker into my language?

 /

Was bedeutet plattformübergreifend?

 /

Locate Direct X in Windows 10!

 /

Wie komme ich anstatt mit f8 ins PC Bios Boot-Menü?

 /

Percentage usage of every file and folder on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Using SCHTASK for Programs Autostart in all Windows OS, how to?

 /