netsh » interface » ipv6 » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set interface ? Sposób użycia: set interface [interface=] [[forwarding=]enabled|disabled] [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]] [[siteid=]] [[metric=]] [[firewall=](enabled|disabled)] [[siteprefixlength=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. forwarding - Określa, czy pakiety przychodzące do tego interfejsu mogą być przekazywane do innych interfejsów. Ustawienie domyślne to "disabled" (wyłączone). advertise - Określa, czy anonsy routera mają być wysyłane w tym interfejsie. Ustawienie domyślne to "disabled". mtu - MTU tego interfejsu. Domyślnie jest to naturalne MTU łącza. siteid - Identyfikator strefy zakresu lokacji. metric - Metryka interfejsu, dodana do metryk trasy dla całej trasy w interfejsie. firewall - Określa działanie w trybie zapory. siteprefixlength - Domyślna długość globalnego prefiksu dla całej lokacji. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu. Przykład: set interface "Prywatny" siteid=2 metric=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / INTERFACE


Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
netsh p2p pnrp peer help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ip nat delete addressmapping
Usuwa mapowanie adresów z puli adresów interfejsu NAT.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQModyfikuje parametry konfiguracji interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/interface.htm
0.046
17677

Windows 11 Gerätemanager zum Aktualisieren der Treiber verwenden!

Is desktop icons hiding not a joke program, who needs that on Windows?

Why is Windows on the C: drive of the hard drive?

Hat das Windows 11 auch Tastenkombinationen die ich nutzen kann?

Do I have Home or Pro version of Windows 11?

Neuinstallation von Vista auf Windows-7 und alte Daten behalten?(0)