netsh interface ipv6 set interface - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set interface ? Sposób użycia: set interface [interface=] [[forwarding=]enabled|disabled] [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]] [[siteid=]] [[metric=]] [[firewall=](enabled|disabled)] [[siteprefixlength=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość interface - Nazwa interfejsu lub indeks. forwarding - Określa, czy pakiety przychodzące do tego interfejsu mogą być przekazywane do innych interfejsów. Ustawienie domyślne to "disabled" (wyłączone). advertise - Określa, czy anonsy routera mają być wysyłane w tym interfejsie. Ustawienie domyślne to "disabled". mtu - MTU tego interfejsu. Domyślnie jest to naturalne MTU łącza. siteid - Identyfikator strefy zakresu lokacji. metric - Metryka interfejsu, dodana do metryk trasy dla całej trasy w interfejsie. firewall - Określa działanie w trybie zapory. siteprefixlength - Domyślna długość globalnego prefiksu dla całej lokacji. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu. Przykład: set interface "Prywatny" siteid=2 metric=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / INTERFACE

netsh interface ipv6 set interface - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Wyświetla filtry pakietów.
netsh routing ip autodhcp add exclusion
Dodaje wyjątek do zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add prefixpolicy
Dodaje wpis zasad prefiksu.
netsh routing ip rip show ifstats
Pokazuje statystykę protokołu RIP dla interfejsu.
netsh p2p pnrp peer help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag show ip
Wyświetla adres IP dla każdej z kart.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Modyfikuje parametry konfiguracji interfejsu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/interface.htm
0.186
17677

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

AndroidAP Password for Samsung Galaxy (forgot, to customize, enter new)?

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

Folder everybody permissions windows 10 (everyone)?

 /

Can I turn off Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or modify (turn off, enable, stop)?

 /

New Explorer Tab in Quad Explorer!

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Difference between Save Current State and Save Current State at Desktop Item?

 /

AutoHideMouseCursor!

 /

Wlan or WiFi speed under Windows 10 see how does it work?

 /

Tastenkürzel um zur Adressleiste zu gelangen?

 /

Kann ich AlwaysMouseWheel immer minimiert starten (To-Tray)?

 /