NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set interface ? Kullanım: set interface [interface=] [[forwarding=]enabled|disabled] [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]] [[siteid=]< tamsayı >] [[metric=]< tamsayı >] [[firewall=](enabled|disabled)] [[siteprefixlength=]< tamsayı >] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. forwarding - Bu arabirimde gelen paketlerin diğer arabirimlere iletilip iletilemeyeceği. Varsayılan değer devre dışıdır. advertise - Bu arabirimde Yol Tanıtımları'nın gönderilip gönderilmeyeceği. Varsayılan değer devre dışıdır. mtu - Bu arabirimin MTU'su. Varsayılan değer bağlantının doğal MTU'sudur. siteid - Site kapsam bölgesi tanımlayıcı. metric - Arabirimdeki tüm yollar için yol ölçü birimine eklenen arabirim ölçü birimi. firewall - Güvenlik duvarı modunda çalışılıp çalışılmayacağı. siteprefixlength - Tüm sitenin genel önekinin varsayılan uzunluğu. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Arabirim yapılandırma parametrelerini değiştirir. Örnek: set interface "Private" siteid=2 metric=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / INTERFACE

netsh interface ipv6 set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh set
Yap?land?rma ayarlar?n? güncelleştirir.
netsh routing ip autodhcp set interface
Arabirim için DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 delete interface
IPv6 y???n?ndan arabirim siler.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh ras
`netsh ras' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh diag show test
Tüm kategorileri gösterir ve tüm s?namalar? gerçekleştirir
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/interface.htm
0.233
18222

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Es muss sich hierbei nicht gleich um einen Virus handeln!

 /

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to modify and edit!

 /

How can I start the program at a certain time CMD, with examples?

 /

Show The Window Desktop Clock seconds pointer, can I?

 /

Dateiformate und Dateitypen, was ist das?

 /

Can I add batch-script action to Right Click menu of Explorer Windows (10, 8.1, 7.0)?

 /

Wie formatiere ich eine externe Festplatte unter Windows 7?

 /

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

I would like to turn off Auto-Expand of Folders!

 /

What are left-right arrow keys?

 /

After Windows 10 Update no CD / DVD drive in MS-Explorer!

 /