netsh interface ipv6 set interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set interface ? Kullanım: set interface [interface=] [[forwarding=]enabled|disabled] [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]] [[siteid=]< tamsayı >] [[metric=]< tamsayı >] [[firewall=](enabled|disabled)] [[siteprefixlength=]< tamsayı >] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. forwarding - Bu arabirimde gelen paketlerin diğer arabirimlere iletilip iletilemeyeceği. Varsayılan değer devre dışıdır. advertise - Bu arabirimde Yol Tanıtımları'nın gönderilip gönderilmeyeceği. Varsayılan değer devre dışıdır. mtu - Bu arabirimin MTU'su. Varsayılan değer bağlantının doğal MTU'sudur. siteid - Site kapsam bölgesi tanımlayıcı. metric - Arabirimdeki tüm yollar için yol ölçü birimine eklenen arabirim ölçü birimi. firewall - Güvenlik duvarı modunda çalışılıp çalışılmayacağı. siteprefixlength - Tüm sitenin genel önekinin varsayılan uzunluğu. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Arabirim yapılandırma parametrelerini değiştirir. Örnek: set interface "Private" siteid=2 metric=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / INTERFACE

netsh interface ipv6 set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh set
Yap?land?rma ayarlar?n? güncelleştirir.
netsh routing ip autodhcp set interface
Arabirim için DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 delete interface
IPv6 y???n?ndan arabirim siler.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh ras
`netsh ras' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh diag show test
Tüm kategorileri gösterir ve tüm s?namalar? gerçekleştirirWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/interface.htm
0.187
18222

Welche Größen-Ordnungen von Byte sind vorhanden?

 /

Windows files can't customize the last access time hour and minutes?

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

Bei Windows 7 DSL (PPPoE) Internet gemeinsam nutzen?

 /

How can I backup the individual entries or export from Quick-Text-Paste?

 /

Why the alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

DontSleep deaktivieren über den Windows To-Tray Bereich!

 /

Die Desktop Uhr mit Glas Textur Transparent wie im Adobe Photoshop!

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

Uninstall fonts from Windows-10 (remove, delete)?

 /

Recht schnell durch STRG ein Ping Befehl ausführen!

 /

Kann es sein, dass Dir-Print-OK ab V3 langsamer geworden ist?

 /