netsh interface ipv6 set interface - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set interface ? Kullanım: set interface [interface=] [[forwarding=]enabled|disabled] [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]] [[siteid=]< tamsayı >] [[metric=]< tamsayı >] [[firewall=](enabled|disabled)] [[siteprefixlength=]< tamsayı >] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. forwarding - Bu arabirimde gelen paketlerin diğer arabirimlere iletilip iletilemeyeceği. Varsayılan değer devre dışıdır. advertise - Bu arabirimde Yol Tanıtımları'nın gönderilip gönderilmeyeceği. Varsayılan değer devre dışıdır. mtu - Bu arabirimin MTU'su. Varsayılan değer bağlantının doğal MTU'sudur. siteid - Site kapsam bölgesi tanımlayıcı. metric - Arabirimdeki tüm yollar için yol ölçü birimine eklenen arabirim ölçü birimi. firewall - Güvenlik duvarı modunda çalışılıp çalışılmayacağı. siteprefixlength - Tüm sitenin genel önekinin varsayılan uzunluğu. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Arabirim yapılandırma parametrelerini değiştirir. Örnek: set interface "Private" siteid=2 metric=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / INTERFACE

netsh interface ipv6 set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh set
Yap?land?rma ayarlar?n? güncelleştirir.
netsh routing ip autodhcp set interface
Arabirim için DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 delete interface
IPv6 y???n?ndan arabirim siler.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh ras
`netsh ras' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh diag show test
Tüm kategorileri gösterir ve tüm s?namalar? gerçekleştirirWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/interface.htm
0.171
18222

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Per Befehle Dateien mehrfach umbenennen in den Datei-Explorern!

 /

Deactivate background apps under Windows 10, clear RAM!

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

Tree view in each of the Explorer's address bars even under Windows 10!

 /

The best alternative File Explorer for Windows 10!

 /

How can I set the Windows turn off timer / shut down (10 / 8.1 / 7)?

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

Set Windows 10 to the Default Boot Entry (operating system)?

 /

Register all the fonts without installation, for other Windows programs, how to?

 /

Eine Bildschirmlupe für Windows 10, 8.1 und Sieben! 

 /