NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set interface ? Kullanım: set interface [interface=] [[forwarding=]enabled|disabled] [[advertise=]enabled|disabled] [[mtu=]] [[siteid=]< tamsayı >] [[metric=]< tamsayı >] [[firewall=](enabled|disabled)] [[siteprefixlength=]< tamsayı >] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer interface - Arabirim adı veya dizini. forwarding - Bu arabirimde gelen paketlerin diğer arabirimlere iletilip iletilemeyeceği. Varsayılan değer devre dışıdır. advertise - Bu arabirimde Yol Tanıtımları'nın gönderilip gönderilmeyeceği. Varsayılan değer devre dışıdır. mtu - Bu arabirimin MTU'su. Varsayılan değer bağlantının doğal MTU'sudur. siteid - Site kapsam bölgesi tanımlayıcı. metric - Arabirimdeki tüm yollar için yol ölçü birimine eklenen arabirim ölçü birimi. firewall - Güvenlik duvarı modunda çalışılıp çalışılmayacağı. siteprefixlength - Tüm sitenin genel önekinin varsayılan uzunluğu. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Arabirim yapılandırma parametrelerini değiştirir. Örnek: set interface "Private" siteid=2 metric=2

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / INTERFACE

netsh interface ipv6 set interface - Windows 2000/XP - Komutları Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh set
Yap?land?rma ayarlar?n? güncelleştirir.
netsh routing ip autodhcp set interface
Arabirim için DHCP ay?r?c?s? parametrelerini de?iştirir.
netsh interface ipv6 delete interface
IPv6 y???n?ndan arabirim siler.
netsh routing ip routerdiscovery delete
Bir yap?land?rma girişini tablodan siler.
netsh ras
`netsh ras' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh diag show test
Tüm kategorileri gösterir ve tüm s?namalar? gerçekleştirir
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/interface.htm
0.202
18222

Was ist Windows 2011?

 /

Easy Resize Photos Via Drag and Drop and Upload Resized Images!

 /

I'm looking for a Sticky Note alternative for Windows 11 and 10!

 /

Tastenkürzel Einstellungen am Samsung Android finden und aktivieren!

 /

Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where?

 /

The directory size evaluation does not start with Windows!

 /

Why can't I align / docking the Windows 11 taskbar: left, right?

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10/11, (enable, disable)?

 /

Q-Dir mit orangem Farbschema auf Windows 10/11!

 /

Adjust the maximum processor frequency with Power-Shell!

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /