netsh routing ip add boundary - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add boundary ? Sposób użycia: add boundary [name=] [grpaddr=] [grpmask=] -lub- add boundary [name=] [scopename=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, do którego granica ma zostać dodana. grpaddr - Adres grupy multiemisji granicy do dodania. grpmask - Maska podsieci adresu granicy do dodania. scopename - Nazwa zakresu mulitemisji do ograniczenia. Uwagi: dodaje granicę zakresu multiemisji w interfejsie. Przykłady: add boundary name=Internal grpaddr=239.0.0.1 grpmask=255.255.255.255 add boundary name="Połączenie lokalne" scopename="Mój zakres multiemisji"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / BOUNDARY

netsh routing ip add boundary - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje granice zakresu multiemisji w interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 reset
Resetuje stan konfiguracji IPv6.
netsh routing ip show
Wyświetla informacje.
netsh ras aaaa show authentication
Wyświetla bieżącego dostawcę uwierzytelniania.
netsh firewall set multicastbroadcastresponse
Ustawia konfigurację odpowiedzi
netsh routing ip ospf add virtif
Dodaje interfejs wirtualny.
netsh lan add profile
Dodaje profil sieci LAN do określonego interfejsu na komputerze.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Dodaje granice zakresu multiemisji w interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/boundary.htm
0.202
17020

What is a pixel?

 /

WinScan2PDF und WIA (Windows Image Acquisition) Windows Bilderfassung!

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

Red Black Big Mouse Pointer for Windows!

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to customize the name?

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

Navigations-Klickgeräusch in Windows 10 aktivieren (Explorer)?

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

Put the picture in the first position of the PDF, very easy!

 /

Do not Sleep parameter example!

 /

Datei und Ordner Zeiten über MS Explorer Menü ändern!

 /