NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add boundary ? Kullanım: add boundary [name=] [grpaddr=] [grpmask=] -veya- add boundary [name=] [scopename=] Parametreler: Etiket Değer name - Sınırın ekleneceği arabirimin adı. grpaddr - Eklenecek sınırın çok noktaya yayın grup adresi. grpmask - Eklenecek sınır adresinin alt ağ maskesi. scopename - Sınırlanacak çok noktaya yayın kapsamının adı. Açıklamalar: Bir arabirime çok noktaya yayın kapsam sınırı ekler. Örnekler: add boundary name=Internal grpaddr=239.0.0.1 grpmask=255.255.255.255 add boundary name="Yerel Ağ Bağlantısı" scopename="Çok Noktaya Yayın Kapsamım"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / BOUNDARY

netsh routing ip add boundary - Windows 2000/XP - Komutları Bir arabirim üstüne çok noktaya yay?n kapsam s?n?r? ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set interface
Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iºtirir.
netsh routing ip show interface
Arabirim bilgilerini gösterir.
netsh ras add authtype
RAS sunucusunun anlaºaca?? kimlik do?rulama türlerini ekler.
netsh firewall set opmode
Güvenlik duvar? çal?ºma yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete area
Belirtilen alan? siler.
netsh lan delete
Tablodan yap?land?rma girdisi siler.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/boundary.htm
0.061

Das Outlook-Express markiert die e-Mails als schon gelesen, dass habe ich aber nicht?

 /

Deaktivieren des Windows Store in Windows 8.1/10, kann man das?

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

MS Office 365 mit Freunden und Familie teilen, wie?

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /

How to disable Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

How to Switch users in windows 7 without logging off ?

 /