NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add boundary ? Kullanım: add boundary [name=] [grpaddr=] [grpmask=] -veya- add boundary [name=] [scopename=] Parametreler: Etiket Değer name - Sınırın ekleneceği arabirimin adı. grpaddr - Eklenecek sınırın çok noktaya yayın grup adresi. grpmask - Eklenecek sınır adresinin alt ağ maskesi. scopename - Sınırlanacak çok noktaya yayın kapsamının adı. Açıklamalar: Bir arabirime çok noktaya yayın kapsam sınırı ekler. Örnekler: add boundary name=Internal grpaddr=239.0.0.1 grpmask=255.255.255.255 add boundary name="Yerel Ağ Bağlantısı" scopename="Çok Noktaya Yayın Kapsamım"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / BOUNDARY

netsh routing ip add boundary - Windows 2000/XP - Komutları Bir arabirim üstüne çok noktaya yay?n kapsam s?n?r? ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set interface
Arabirim yap?land?rma parametrelerini de?iºtirir.
netsh routing ip show interface
Arabirim bilgilerini gösterir.
netsh ras add authtype
RAS sunucusunun anlaºaca?? kimlik do?rulama türlerini ekler.
netsh firewall set opmode
Güvenlik duvar? çal?ºma yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete area
Belirtilen alan? siler.
netsh lan delete
Tablodan yap?land?rma girdisi siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir arabirim üstüne çok noktaya yay?n kapsam s?n?r? ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/boundary.htm
0.296
18251

Windows 10 app deny microphone access, but how!

 /

Overclocked systems?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

How to change settings for Remote Desktop in Windows-7, 8 and 8.1?

 /

Can I customize the file format from rar to zip?

 /

Master sound volume control via mouse wheel on the taskbar in Windows 10!

 /

Difference keyboard shortcut and keys combination?

 /

Auto create system restore points in Windows 8.1 / 10, how to enable/disable and/or adjust?

 /

What is a two-sided medal?

 /

Automatic Hide the Mouse Cursor ergo Pointer on Windows 10/8.1/7 ...!

 /

TortoiseSVN Overlay Icons and others are supported in Quad Explorer!

 /

Can I install Windows-10 excluding Microsoft Live Account?

 /