NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add rtmroute ? Bruk: add rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]strenge] [[nhop=]] [[preference=]heltall] [[metric=]heltall] [[view=]unicast|multicast|both] Parametere: dest - Mål-IP-adressen til den angitte ruten. mask - Nettverksmasken til måladressen. nameorindex - Grensesnittet der ruten skal legges til. nhop - Det neste hoppet for ruten. For ruter over punkt-til- punkt-grensesnitt, brukes ikke dette feltet. preference - Foretrukkenheten til ruten. metric - Metrikken til ruten. view - En av følgende verdier: unicast: Ruten er bare gyldig for unicast-trafikk multicast: Ruten er bare gyldig for multicast-trafikk both: Ruten er gyldig for både unicast- og multicast- trafikk (standatd) Kommentarer: Legger til en løs netmgmt-rute med angitt grensesnitt og/eller nexthop. Eksempler: add rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuell privat tilkobling"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / RTMROUTE

netsh routing ip add rtmroute - Windows 2000/XP - kommando Legger til en ikke-fast (NetMgmt)-rute. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.
netsh routing ip add boundary
Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angir 6-til-4-tilstanden .
netsh routing ip rip install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Pinger en node basert p? adresse.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til en ikke-fast (NetMgmt)-rute. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/rtmroute.htm
0.218
15750

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

 /

The screen goes off too fast and on the Windows 10 PC, why?

 /

Who needs such nonsense as mouse tracks on the modern Windows 10 OS?

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10!

 /

Turn off AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Change the default location for scanned documents!

 /

Wie kann man bei jedem Start des Computers eine Batchdatei starten?

 /

Start system resources check and diagnostic tool for RAM on all Windows 10, 7!

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, can I?

 /

Wie kann ich das Desktophintergrundbild in Windows 7 ändern?

 /