netsh routing ip add rtmroute - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add rtmroute ? Použití: add rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]řetězec] [[nhop=]] [[preference=]celé_číslo] [[metric=]celé_číslo] [[view=]unicast|multicast|both] Parametry: dest - Cílová adresa IP pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. nameorindex - Rozhraní, ke kterému se má přidat trasa. nhop - Přesměrování trasy. Toto pole není požadováno pro trasy nad rozhraními protokolu PPP. preference - Upřednostňování pro trasy. metric - Metrika pro trasy. view - Jedna z následujících hodnot: unicast: Trasa je platná pouze pro vysílání typu unicast; multicast: Trasa je platná pouze pro vícesměrové vysílání; both: Trasa je platná pro vysílání typu unicast i pro vícesměrové vysílání (výchozí). Poznámky: Přidá dočasnou trasu netmgmt, která byla dána rozhraní nebo přidá přesměrování. Příklady: add rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuální privátní připojení"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / RTMROUTE

netsh routing ip add rtmroute - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá dočasnou trasu (NetMgmt). / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá dočasnou trasu (NetMgmt). / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/rtmroute.htm
0.14
15833

Clear virtual memory pagefile at Windows-8 Shutdown (8.1, 10, seven)!

 /

Rotated Random Snow Flakes on the Desktop!

 /

Command line option to save or load the icons layout directly from a file?

 /

No WIA and Twain after Windows 10 Update in Scan to PDF, why!

 /

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems!

 /

How can I print only the directory tree / directory structure?

 /

How To terminate Programs in Windows 10, (Unresponsive, Hanged or Frozen)?

 /

Neue Explorer Tab im Quad-Explorer!

 /

Automatically shut down the PC with a lower CPU load, or something else?

 /

Use the fonts without installing the font on Windows 10, 8.1!

 /

Improve desktop, place second monitor correctly under Windows 10!

 /