netsh routing ip add rtmroute - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » rtmroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add rtmroute ? Použití: add rtmroute [dest=] [mask=] [[nameorindex=]řetězec] [[nhop=]] [[preference=]celé_číslo] [[metric=]celé_číslo] [[view=]unicast|multicast|both] Parametry: dest - Cílová adresa IP pro zadanou trasu. mask - Maska podsítě pro cílovou adresu. nameorindex - Rozhraní, ke kterému se má přidat trasa. nhop - Přesměrování trasy. Toto pole není požadováno pro trasy nad rozhraními protokolu PPP. preference - Upřednostňování pro trasy. metric - Metrika pro trasy. view - Jedna z následujících hodnot: unicast: Trasa je platná pouze pro vysílání typu unicast; multicast: Trasa je platná pouze pro vícesměrové vysílání; both: Trasa je platná pro vysílání typu unicast i pro vícesměrové vysílání (výchozí). Poznámky: Přidá dočasnou trasu netmgmt, která byla dána rozhraní nebo přidá přesměrování. Příklady: add rtmroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuální privátní připojení"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / RTMROUTE

netsh routing ip add rtmroute - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá dočasnou trasu (NetMgmt). / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, rtmroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ipx sap show interface
Na rozhraní zobrazí konfiguraci protokolu.
netsh routing ip add boundary
Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Nastaví stav rozhraní typu 6to4.
netsh routing ip rip install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp diagnostics ping host
Provede příkaz Ping na uzel podle adresy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Přidá dočasnou trasu (NetMgmt). / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/rtmroute.htm
0.203
15833

The 7-zip context is not in Explorer-Views under Windows 10 x64. Why?

 /

What are Register-Tabs?

 /

Wie kann ich möglichst schnell hohe Einnahmen bei CityVille erzielen?

 /

The Internet on the Samsung Galaxy is too slow, what to do?

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

How can I switch or customize the Language In DesktopOK?

 /

Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1?

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 11 or 8 in Windows 7, is this possible?

 /

Meine-CPU zeigt Ihnen Informationen!

 /

How to change settings for Remote Desktop in Windows-7, 8 and 8.1?

 /

Always start the notification area, does it work?

 /