NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add boundary - Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. add filter - K zadanému rozhraní přidá filtr paketů. add interface - Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. add persistentroute - Přidá trvalou statickou trasu. add preferenceforprotocol - Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol. add rtmroute - Přidá dočasnou trasu (NetMgmt). add scope - Přidá obor vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm
0.139
14527

Unterschied zwischen PowerShell und der Eingabeaufforderung?

 /

Activate and deactivate the mouse wheel auto scroll function!

 /

Bestätigung beim Löschen von Dateien und Ordnern unter Windows-7 deaktivieren, aber wie?

 /

Remotedesktopverbindung aufrufen, bzw. öffnen in Windows 10, aber wie?

 /

Verhindern, dass Windows 10 Programme automatisch starten, wie geht das?

 /

8 Solutions to find the Task Manager in Windows 10 or 8.1!

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

A Directory print feature with integrated print preview for Windows!

 /

Miniature pictures are not displayed in the file explorer!

 /

Wie kann ich bei Windows XP mein Service-Pack herausfinden?

 /

Hide the Mouse Cursor, Classic and New Strategy for Windows, 10, 8.1, ...?

 /

Wie kann ich meine Zigarettenschachtel-Sprüche auf FaceBook posten!

 /