NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add boundary - Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. add filter - K zadanému rozhraní přidá filtr paketů. add interface - Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. add persistentroute - Přidá trvalou statickou trasu. add preferenceforprotocol - Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol. add rtmroute - Přidá dočasnou trasu (NetMgmt). add scope - Přidá obor vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm
0.187
14527

Date Time Format in QuickTextPaste!

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /

Who needs this Pixel Tester for Windows (10, 8.1, 7, or 11)?

 /

Per CMD die CPU auf 64 bit ändern, ist sowas möglich?

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Was ist Native Auflösung?

 /

Treiber Abfrage über die Eingabeaufforderung in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Bei zwei Monitoren, springt der Zeiger auf der rechten Seite um 6-7 Zentimeter nach links!

 /

Change timestamps for certain files!

 /

Mauszeiger in Windows-10 beim Tippen versteckt, bzw. ausblenden?

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /