NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add boundary - Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. add filter - K zadanému rozhraní přidá filtr paketů. add interface - Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. add persistentroute - Přidá trvalou statickou trasu. add preferenceforprotocol - Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol. add rtmroute - Přidá dočasnou trasu (NetMgmt). add scope - Přidá obor vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm
0.156
14527

How can I stop the computer load test on my Windows PC?

 /

Find short sticky notes tool for Windows 10/11 Desktop, can I?

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10/11 protected directorys problem!

 /

Where can I find the color filters in Windows 11?

 /

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

The category Test Tools for Windows on Software OK!

 /

What is a screen frequency?

 /

Downloadadresse IE-8 Windows-XP x32(x86) und x64!

 /

Open Windows-10/11 Control-Panel and Change to classic view?

 /

Bluetooth, WLAN, or USB-PC connection for printing with Windows (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Ich will nicht mehr den Touch Monitor auf Multi Touch Funktionalität testen!

 /

Auto power options adjustment, increase energy efficiency on MS Windows 11, 10, ... !

 /