NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? K dispozici jsou následující příkazy: Příkazy v tomto kontextu: add boundary - Přidá do rozhraní mezní hodnoty oborů vícesměrového vysílání. add filter - K zadanému rozhraní přidá filtr paketů. add interface - Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. add persistentroute - Přidá trvalou statickou trasu. add preferenceforprotocol - Přidá úroveň předvolby pro směrovací protokol. add rtmroute - Přidá dočasnou trasu (NetMgmt). add scope - Přidá obor vícesměrového vysílání.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh ras aaaa dump
Zobrazí konfigurační skript.
netsh firewall add portopening
Přidá konfiguraci portu do nastavení brány firewall.
netsh routing ip nat show global
Zobrazí konfiguraci NAT.
netsh interface portproxy show v6tov4
Zobrazí parametry připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv6 k portu IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá položku konfigurace do seznamu. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm
0.265
14527

How does this tool improve print quality on the printer?

 /

Where is the NotePad in Windows 10, how to open the Pad?

 /

Desktop Uhr aus Silber ohne Transparenz!

 /

Wie kann ich bei Windows 7, 8.1, 10 das Windows Snap aktivieren, bzw. deaktivieren?

 /

Uninstall or delete Windows 8.1 / 10 Applications!

 /

So many folders in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

Wer braucht so einen Unsinn wie Mausspuren am modernen Windows 10 OS?

 /

What brings the user the Dual View and cloning in the Font Viewer?

 /

Connect PC monitor to Mac Book or LED TV, but how!

 /

GetWindowText for Windows read out the window text on all OS!

 /

Can I displays all network connections and listening ports?

 /