netsh routing ip add interface - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add interface ? Použití: add interface [name=]<řetězec> [[state=]enable|disable] Parametry: Příznak Hodnota name - Název přidávaného rozhraní. state - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje rozhraní protokolu IP při jeho přidávání. disable: Zakazuje rozhraní protokolu IP při jeho přidávání. Poznámky: Povoluje nebo zakazuje předávání mezi protokoly IP na rozhraní. Příklady: add interface name="Připojení místní sítě" state=enable

NETSH / ROUTING / IP / ADD / INTERFACE

netsh routing ip add interface - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/interface.htm
0.14
17929

What is the file time, or the directory time?

 /

Kontrollkästchen im Quad-Explorer zur Datei-Markierung!

 /

Send PDF directly via e-mail over the program menu, very easy!

 /

Selecting only one line in the Windows 10 Word document!

 /

Do you want to restore the icons on Windows start / login?

 /

Has the Firefox problems with Windows-7?

 /

Laufwerksbuchstabe ändern unter Windows 8.1 und 10!

 /

What is a windows console?

 /

Enable standard desktop icons under Windows 10!

 /

Can I upgrade my Windows XP to Windows 7

 /

Wie kann ich das Magische Mausspuren Tool in meine Landessprache übersetzen!

 /

Hinzufügen und Beibehalten von benutzerdefinierten Spalten im Datei-Explorer!

 /