NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add interface ? Použití: add interface [name=]<řetězec> [[state=]enable|disable] Parametry: Příznak Hodnota name - Název přidávaného rozhraní. state - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje rozhraní protokolu IP při jeho přidávání. disable: Zakazuje rozhraní protokolu IP při jeho přidávání. Poznámky: Povoluje nebo zakazuje předávání mezi protokoly IP na rozhraní. Příklady: add interface name="Připojení místní sítě" state=enable

NETSH / ROUTING / IP / ADD / INTERFACE

netsh routing ip add interface - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/interface.htm
0.265
17929

Explorer view column and view settings are not saved, Why no?

 /

What are variables?

 /

Expand desktop shortcut icons, or off, on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Was ist Quantencomputing (Quantencomputer)?

 /

The created file can not be compressed!

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

Ein Problem mit Zip-Ordnern bei kopieren, ausschneiden und einfügen!

 /

Console command to see IP Address, how to on Windows 10/8.1/7?

 /

Disable Google Chrome auto update on Windows 10!

 /

Increase energy efficiency on Windows 10, 8.1 Desktop and Server OS!

 /

Identify the big resource consumer on MS Windows OS!

 /