NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add interface ? Použití: add interface [name=]<řetězec> [[state=]enable|disable] Parametry: Příznak Hodnota name - Název přidávaného rozhraní. state - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje rozhraní protokolu IP při jeho přidávání. disable: Zakazuje rozhraní protokolu IP při jeho přidávání. Poznámky: Povoluje nebo zakazuje předávání mezi protokoly IP na rozhraní. Příklady: add interface name="Připojení místní sítě" state=enable

NETSH / ROUTING / IP / ADD / INTERFACE

netsh routing ip add interface - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/interface.htm
0.077

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

Bildschirmlupe in Windows 8.1 / 10 starten, öffnen, finden!

 /

Save Images of Login Screen on Windows-10 (Lock, location)?

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /

A simple usage example of FindSameImagesOK!

 /

Hilfe! Schriftart im Explorer View in Q-Dir Probleme Windows 10/8.1/7!

 /

Problem with path to your own ini file with quotes in QTP!

 /