NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add interface ? Použití: add interface [name=]<řetězec> [[state=]enable|disable] Parametry: Příznak Hodnota name - Název přidávaného rozhraní. state - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje rozhraní protokolu IP při jeho přidávání. disable: Zakazuje rozhraní protokolu IP při jeho přidávání. Poznámky: Povoluje nebo zakazuje předávání mezi protokoly IP na rozhraní. Příklady: add interface name="Připojení místní sítě" state=enable

NETSH / ROUTING / IP / ADD / INTERFACE

netsh routing ip add interface - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/interface.htm
0.14
17929

Windows 11 fonts and fonts folder?

 /

Can I do Postbank online banking without the BestSign app, i.e. via TAN?

 /

Die Numerische Dateisortierung unter Windows 10/11 über Gruppenrichtlinien!

 /

Watch Star Wars Episode IV from Command Prompt!

 /

Nintendo DSi, DS Lite, Switsch, what should I buy?

 /

Change PC name Windows 10/11!

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

Find, enable, turn off, view Outlook Favorites Folder?

 /

Gadgets Windows 10/11?

 /

Das Tippen unter Windows 10/11 ist langsam, wie kann man die Tastatur-Geschwindigkeit ändern?

 /

Windows Explorer Windows+E!

 /

Can I also use the directory printout tool commercially in Office?

 /