NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add interface ? Použití: add interface [name=]<řetězec> [[state=]enable|disable] Parametry: Příznak Hodnota name - Název přidávaného rozhraní. state - Jedna z následujících hodnot: enable: Povoluje rozhraní protokolu IP při jeho přidávání. disable: Zakazuje rozhraní protokolu IP při jeho přidávání. Poznámky: Povoluje nebo zakazuje předávání mezi protokoly IP na rozhraní. Příklady: add interface name="Připojení místní sítě" state=enable

NETSH / ROUTING / IP / ADD / INTERFACE

netsh routing ip add interface - Windows 2000/XP - Příkazy Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ip add dns
Přidá adresu statického serveru DNS.
netsh routing ip ospf show virtif
Zobrazí parametry pro zadané virtuální rozhraní.
netsh p2p group resolve
Rozpozná účastníka ve skupině a vypíše jeho adresu.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Povolí předávání mezi protokoly IP na rozhraní. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/interface.htm
0.249
17929

Der Computer wurde durch Windows geschützt - abstellen (deaktivieren)!

 /

Quickly and easily find HDD or SSD memory chutes on Windows!

 /

I can only shut down or hide the note but there is no way to delete it?

 /

Save and restore the positions of the Windows Desktop Icons + nice extra Tools. 

 /

How to on MS ISS FTP Server Access!

 /

Wie funktioniert das Mounten von VHD ohne Zusatzsoftware in Windows-7?

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /

How can I set the Windows turn off timer / shut down (10 / 8.1 / 7)?

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

What is Tabbed Browsing?

 /

Simply type in bold, italic or underlined:

 /