NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ add ğ interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add interface ? Kullanım: add interface [name=] [[State=]enable|disable] Parametreler: Etiket Değer name - Eklenecek arabirimin adı. State - Aşağıdaki değerlerden biri: enable: Eklediğinizde IP arabirimini etkinleştirir. disable: Eklediğinizde IP arabirimini devre dışı bırakır. Açıklamalar: Bir arabirimde IP iletimin etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Örnek: add interface name="Yerel Ağ Bağlantısı" State=enable

NETSH / ROUTING / IP / ADD / INTERFACE

netsh routing ip add interface - Windows 2000/XP - Komutları Bir arabirim üstünde IP iletimini etkinleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy add v4tov4
IPv4 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yap?lacak bir girdi ekler.
netsh routing ipx netbios add nbname
NETBIOS adlar? listesine bir NETBIOS ad? ekler.
netsh ras ip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ip add dns
Statik bir DNS sunucu adresi ekler.
netsh routing ip ospf show virtif
Belirlenen sanal arabirim parametrelerini gösterir.
netsh p2p group resolve
Gruptaki bir kat?l?mc?y? çözümler ve adresini listeler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir arabirim üstünde IP iletimini etkinleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/interface.htm
0.233
17662

Activate Web Server on Windows 10 for HTTP or FTP, can I?

 /

Bug: at high Windows DPI, blurred appearance of font and icons!

 /

Die einfache Dateifreigabe in Windows deaktivieren?

 /

Desktop clock in silver without transparency!

 /

The category Test Tools for Windows on Software OK!

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, can I?

 /

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?

 /

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (turn off Metro App)!

 /

Quick dock and compare the windows under Windows 8.1 / 10!

 /

Prevent Windows 10 programs from automatically starting, how does it work?

 /

Windows-10 Volume Mixer Desktop Shortcut, how to create?

 /

What is an internet platform?

 /