NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add dns ? Kullanım: add dns [name=] [addr=] [[index=]] Parametreler: Etiket Değer name - DNS sunucularının eklendiği arabirimin adı. addr - Eklediğiniz DNS sunucusu için IP adresi. index - Belirtilen DNS sunucusu adresi için dizin (tercih) belirtir. Açıklamalar: Statik yapılandırılan listeye yeni bir DNS sunucusu IP adresi ekler. Varsayılan olarak DNS sunucusu listenin en sonuna eklenir. Dizin belirlenmişse, DNS sunucusu diğer servisleri aşağıya iterek yerini alır. DNS sunucu bilgileri daha önceden DHCP sunucusundan alınmışsa yeni adres eski liste ile yer değiştirir. Örnekler: add dns "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 add dns "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / DNS

netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - Komutları Statik bir DNS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set nodereq
?stemcilerin kendi IPX dü?üm numaralar?n? isteyip isteyemeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip show config
IP adresi ve ek bilgileri gösterir.
netsh routing ip relay show
Bilgi gösterir.
netsh p2p pnrp cloud
`netsh p2p pnrp cloud' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh bridge show
Bilgi gösterir.
netsh routing ip dnsproxy show
Bilgi gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Statik bir DNS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/dns.htm
0.249
15025

Switch language or translate Get-Window-Text for all Windows OS!

 /

Keep a specific layout pane setting, size and view 4 next start!

 /

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /

Hidden and System Files in MS Windows Explorer and Quad-Explorer, (show, hide)!

 /

Quad Explorer: see directory size in the status bar!

 /

Open Personal Files Folder in Windows 10 current and all user, can I?

 /

When Unicode version and when Ansi version?

 /

Is there the Quad-Directory File Manager for Linux or Mac OS X?

 /

Wo sind die Einträge für Autostart in Windows 8.1/10  oder 8 Registrierung?

 /

Full switch off for grouping in Explorer list views, permanent disable!

 /

Importieren Sie Text und Windows Befehl aus der Ini-Datei!

 /

To-Tray / Infobereich Symbole der Windows Taskleiste anpassen, oder deaktivieren!

 /