NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » add » dns

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip add dns ? Kullanım: add dns [name=] [addr=] [[index=]] Parametreler: Etiket Değer name - DNS sunucularının eklendiği arabirimin adı. addr - Eklediğiniz DNS sunucusu için IP adresi. index - Belirtilen DNS sunucusu adresi için dizin (tercih) belirtir. Açıklamalar: Statik yapılandırılan listeye yeni bir DNS sunucusu IP adresi ekler. Varsayılan olarak DNS sunucusu listenin en sonuna eklenir. Dizin belirlenmişse, DNS sunucusu diğer servisleri aşağıya iterek yerini alır. DNS sunucu bilgileri daha önceden DHCP sunucusundan alınmışsa yeni adres eski liste ile yer değiştirir. Örnekler: add dns "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.1 add dns "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.3 index=2

NETSH / INTERFACE / IP / ADD / DNS

netsh interface ip add dns - Windows 2000/XP - Komutları Statik bir DNS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, add, dns, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set nodereq
?stemcilerin kendi IPX dü?üm numaralar?n? isteyip isteyemeyece?ini ayarlar.
netsh interface ip show config
IP adresi ve ek bilgileri gösterir.
netsh routing ip relay show
Bilgi gösterir.
netsh p2p pnrp cloud
`netsh p2p pnrp cloud' içeri?inde yap?lan de?iºiklikler.
netsh bridge show
Bilgi gösterir.
netsh routing ip dnsproxy show
Bilgi gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Statik bir DNS sunucu adresi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ip/add/dns.htm
0.218
15025

Does the alternate command prompt work on Windows 11?

 /

MS Windows Energieoptionen per Tastenkürzel umschalten lassen!

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /

Wie kann ich die Desktop-Icon Größe in Windows-8 (8.1, 10) auf klassisch umstellen?

 /

Schriftart in PowerShell anpassen und weitere hinzufügen, aber wie?

 /

Can I adjust the power plan under Windows 11?

 /

Fuzzy display with higher DPI values ​​corrected with SetProcessDPIAware!

 /

How to change in Windows 10/11 the Screensaver, enable or disable?

 /

Eigene Dateien auf Laufwerk (D) bei Windows-XP!

 /

Can I mount DVDs on Windows 11 excluding additional software?

 /

Windows and Native resolution?

 /

How can auto start the Mouse Pointer-Stick with Windows 11, 10, ... etc.?

 /