netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set global ? Kullanım: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer defaultcurhoplimit - Gönderilen paketlerin varsayılan Atlama Sınırı. neighborcachelimit - Komşu önbellek girdisi sayısının üst sınırı. routecachelimit - Yol önbellek girdisi sayısının üst sınırı. reassemblylimit - Yeniden birleştirme arabelleğinin en büyük boyutu. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Genel yapılandırma genel parametrelerini değiştirir. Örnek: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - Komutları Genel yap?land?rma genel parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set interface
Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Bir yönlendirme iletişim kural? için tercih düzeyi ekler.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
6to4 yönlendirme durumunu gösterir.
netsh routing ip rip set interface
Belirtilen arabirimde RIP yap?land?rmas?n? de?iştirir
netsh p2p pnrp peer
`netsh p2p pnrp peer' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh diag show adapter
Tüm Ba?daşt?r?c?lar? görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Genel yap?land?rma genel parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.124
17821

Ease access to Mouse Setting from Task-Bar To-Tray or Main Menu !

 /

Create on the fly one or multiple non-compressible files!

 /

The digital Windows clock can also appear decent on the desktop!

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Windows 10: Start Programs and Optional Features!

 /

Can I open the Control Panel (x64/x32)?

 /

My Computer and This PC, where is the difference?

 /

USB Net Gross Data Rate, USB 3, 2, 1?

 /

See list of all installed fonts under Windows 10 (+ 4K problem)!

 /

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

 /

Flakes for the Windows 10/8.1/7.0 and Server OS!

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /