NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set global ? Kullanım: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer defaultcurhoplimit - Gönderilen paketlerin varsayılan Atlama Sınırı. neighborcachelimit - Komşu önbellek girdisi sayısının üst sınırı. routecachelimit - Yol önbellek girdisi sayısının üst sınırı. reassemblylimit - Yeniden birleştirme arabelleğinin en büyük boyutu. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Genel yapılandırma genel parametrelerini değiştirir. Örnek: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - Komutları Genel yap?land?rma genel parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set interface
Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Bir yönlendirme iletişim kural? için tercih düzeyi ekler.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
6to4 yönlendirme durumunu gösterir.
netsh routing ip rip set interface
Belirtilen arabirimde RIP yap?land?rmas?n? de?iştirir
netsh p2p pnrp peer
`netsh p2p pnrp peer' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh diag show adapter
Tüm Ba?daşt?r?c?lar? görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Genel yap?land?rma genel parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.233
17821

For what please these energy efficiency improvements for MS Windows OS?

 /

Audiogeräte in Windows 11 / 10 umbenennen!

 /

Decode, Encode, Decompress, Compress?

 /

Start the Windows 7 cmd.exe in admin mode?

 /

My grandparents have problems to reading the text out with the tool!

 /

Laufwerksbuchstaben ändern über die Eingabeaufforderung in Windows 11, 10, ....!

 /

How to activate the quick start of Windows 11?

 /

Change the screen buffer size of the Windows 11, 10, ... command prompt!

 /

How to define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

Alle laufenden Anwendungen am Samsung Galaxy sehen?

 /

Remote desktop settings in Windows 11!

 /

For what is the short desktop note for Windows 11, 10, ... etc. good?

 /