NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set global ? Kullanım: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer defaultcurhoplimit - Gönderilen paketlerin varsayılan Atlama Sınırı. neighborcachelimit - Komşu önbellek girdisi sayısının üst sınırı. routecachelimit - Yol önbellek girdisi sayısının üst sınırı. reassemblylimit - Yeniden birleştirme arabelleğinin en büyük boyutu. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Genel yapılandırma genel parametrelerini değiştirir. Örnek: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - Komutları Genel yap?land?rma genel parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set interface
Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Bir yönlendirme iletişim kural? için tercih düzeyi ekler.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
6to4 yönlendirme durumunu gösterir.
netsh routing ip rip set interface
Belirtilen arabirimde RIP yap?land?rmas?n? de?iştirir
netsh p2p pnrp peer
`netsh p2p pnrp peer' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh diag show adapter
Tüm Ba?daşt?r?c?lar? görüntüler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Genel yap?land?rma genel parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.202
17821

The settings are apparently stored in the registry, right?

 /

No Search for Jpeg2PDF easy use WinScan2PDF!

 /

How can I stop the computer load test on my Windows PC?

 /

Can I select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Total length of the media in an Explorer column under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

Ordner aus Explorer 1 nach Explorer 2 übertragen, bzw. öffnen?

 /

Can I turn off autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, can I?

 /

How can I print only the directory tree / directory structure?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, can I?

 /

The screen magnifier in Windows 10, where is it?

 /

Why the days in the left area to the date difference output?

 /