NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ set ğ global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set global ? Kullanım: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer defaultcurhoplimit - Gönderilen paketlerin varsayılan Atlama Sınırı. neighborcachelimit - Komşu önbellek girdisi sayısının üst sınırı. routecachelimit - Yol önbellek girdisi sayısının üst sınırı. reassemblylimit - Yeniden birleştirme arabelleğinin en büyük boyutu. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Değişiklik yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Değişiklik kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: Genel yapılandırma genel parametrelerini değiştirir. Örnek: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - Komutları Genel yap?land?rma genel parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set interface
Bir arabirimdeki IPX yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Bir yönlendirme iletişim kural? için tercih düzeyi ekler.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
6to4 yönlendirme durumunu gösterir.
netsh routing ip rip set interface
Belirtilen arabirimde RIP yap?land?rmas?n? de?iştirir
netsh p2p pnrp peer
`netsh p2p pnrp peer' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh diag show adapter
Tüm Ba?daşt?r?c?lar? görüntüler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Genel yap?land?rma genel parametrelerini de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.218
17821

IRQ conflict, what is that please?

 /

A Magnificent and Great Digital Desktop Clock for all MS Windows OS!

 /

Driver query from the command prompt in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Quad Explorer: Quickly locate the windows working directory!

 /

Has my Windows 10 a Bluetooth support, can I find out?

 /

Soll ich mir eine Update- oder Vollversion von Windows-7 bestellen?

 /

Can I automatically clean up scanned JPEGs when end the Program?

 /

Change the Directory in Command Prompt Tab-View!

 /

Insert texts and execute commands as admin and standard user!

 /

Quad Explorer: Quickly locate the windows working directory!

 /

How to add commands eg. keyboard shortcut for quick text paste?

 /

Deactivate keyboard keystroke in Windows 10!

 /