netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set global ? Sposób użycia: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość defaultcurhoplimit - Domyślny limit przeskoków wysłanych pakietów. neighborcachelimit - Maksymalna liczba wpisów buforu sąsiada. routecachelimit - Maksymalna liczba wpisów buforu trasy. reassemblylimit - Maksymalny rozmiar buforu ponownego asemblowania. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej. Przykład: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
netsh routing dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Ustawia informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Usuwa filtr dla zaakceptowanych serwerów równorzędnych.
netsh p2p pnrp diagnostics help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag ping loopback
Sprzężenie zwrotne usługi ping (127.0.0.1).Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.171
17700

Was ist ein Papierformat?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /

Windows Y Menü als Alternative zum Windows-X Menü (10, 8.1, 7)!

 /

Tipp einfaches mehrfach umbenennen in den Explorer-Ansichten!

 /

To change the path in the address bar or edit, copy, paste!

 /

Error message: You might not have enough rights!

 /

Set the line spacing in WordPad on Windows 10!

 /

Gibt es Probleme beim Installieren/Abspielen der Audio und Video Codecs in Windows 7?

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

Wo ist bitte der Nacht-Modus in Windows 10?

 /

An der FritzBox Seiten sperren bei HTTPS-Abfragen erlauben, aber wie?

 /

The improved quad explorer file preview on Windows 10, 8.1, ..!

 /