NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set global ? Sposób użycia: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość defaultcurhoplimit - Domyślny limit przeskoków wysłanych pakietów. neighborcachelimit - Maksymalna liczba wpisów buforu sąsiada. routecachelimit - Maksymalna liczba wpisów buforu trasy. reassemblylimit - Maksymalny rozmiar buforu ponownego asemblowania. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej. Przykład: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
netsh routing dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Ustawia informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Usuwa filtr dla zaakceptowanych serwerów równorzędnych.
netsh p2p pnrp diagnostics help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag ping loopback
Sprzężenie zwrotne usługi ping (127.0.0.1).Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.186
17700

Desktop icons and shortcuts are not displayed in Windows 10?

 /

When drag drop are not all files and directorys added to the list?

 /

Can my MS-Surface with Windows 10 be damaged by the tiny insects?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

12-Ants for the Windows Desktop!

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Total duration of a bunch of tiny video files in a folder!

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 10, 8.1, 7!

 /

How to see is it an important Windows Hot-Key, not occupied or in use?

 /

Microsoft Visual Studio 2010 / 2017 Professional Trial, 30 to 90 days!

 /

Burn a CD or DVD or from an ISO file on Windows-10?

 /

Wie kann ich den BitLocker bei Windows 8.1 /10  für die Laufwerkverschlüsselung aktivieren (starten, öffnen, einrichten)?

 /