NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set global ? Sposób użycia: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość defaultcurhoplimit - Domyślny limit przeskoków wysłanych pakietów. neighborcachelimit - Maksymalna liczba wpisów buforu sąsiada. routecachelimit - Maksymalna liczba wpisów buforu trasy. reassemblylimit - Maksymalny rozmiar buforu ponownego asemblowania. store - Jedna z następujących wartości: active: zmiana jest obecna tylko do następnego rozruchu. persistent: zmiana jest trwała (domyślnie). Uwagi: Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej. Przykład: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - polecenie Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set global
Aktualizuje globalną konfigurację protokołu.
netsh routing dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Ustawia informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Usuwa filtr dla zaakceptowanych serwerów równorzędnych.
netsh p2p pnrp diagnostics help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag ping loopback
Sprzężenie zwrotne usługi ping (127.0.0.1).
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Modyfikuje ogólne parametry konfiguracji globalnej. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.218
17700

Beim Doppelklick auf einen Ordner werden sämtliche Ordner markiert, warum?

 /

Trotz Bildschirmschoner keine Passwort Abfrage unter Windows, warum?

 /

QuickTextPaste Video!

 /

Can I remove the process killer from my new Windows 10?

 /

Habe ich Windows 10 Redstone 4 oder 5 (Creators, Version, System)?

 /

Alt drag window function, drag, move, resize on Windows 10, 8.1, ...!

 /

Find short sticky notes tool for Windows 10 Desktop, can I?

 /

Quickly execute a ping command through CTRL!

 /

There is also a configurable timer function to shut down!

 /

The cursor in text editors is too wide in Windows 10, why?

 /

Error message com.google.process.gapps has stopped?

 /

QuickTextPaste Video!

 /