NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 set global ? Format: set global [[defaultcurhoplimit=]] [neighborcachelimit=] [[routecachelimit=]] [[reassemblylimit=]] [[store=]active|persistent] Parametre: Parameter Værdi defaultcurhoplimit - Grænse for standardhop for pakker. neighborcachelimit - Maksimalt antal tilstødende cacheposter. routecachelimit - Maksimalt antal routecacheposter. reassemblylimit - Maksimal størrelse på genpakningsbuffer. store - En af følgende værdier: active: Ændringen gælder kun indtil næste start. persistent: Ændringen er permanent (standard). Bemærkninger: Ændrer den globale konfiguration af generelle parametre. Eksempel: set global 32 100 100000

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SET / GLOBAL

netsh interface ipv6 set global - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndrer den globale konfiguration af generelle parametre. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set interface
Opdaterer IPX-konfigurationen p? en gr?nseflade.
netsh routing ip add preferenceforprotocol
Tilf?jer et pr?ferenceniveau for en routingprotkol.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Viser 6to4-routingtilstanden.
netsh routing ip rip set interface
?ndrer en RIP-konfiguration p? en angivet gr?nseflade.
netsh p2p pnrp peer
?ndringer til 'netsh p2p pnrp peer'-konteksten.
netsh diag show adapter
Viser alle netv?rkskort.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndrer den globale konfiguration af generelle parametre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/set/global.htm
0.406
17972

Delete and Overwrite permanently?

 /

Look at the logging of problems in Windows 10 event viewer!

 /

Download Free Alternatives File Explorer for Windows!

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

How work the Paste HTML command in QuickTextPaste?

 /

Wie liste ich Dateien in alle Unterverzeichnisse auf?

 /

Does printing the directories work in all Windows operating systems?

 /

Download Viewer für Word, Excel, PowerPoint, Access, Visio!

 /

Does Don't Sleep change the power saving options on the system?

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /

Start with a favorite, without to register *.qdr?

 /

How can i use the Auto Power Options OK for Windows OS!

 /