NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer poster. delete - Sletter poster. dump - Viser et konfigurationsscript. enumerate - Optæller et peer-navn i den angivne sky. help - Viser en liste over kommandoer. resolve - Fortolker et peer-navn. show - Viser oplysninger. traceroute - Fortolker et peer-navn med sporing af sti. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / P2P / PNRP / PEER

netsh p2p pnrp peer - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh p2p pnrp peer'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh bridge show adapter
Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt bro.
netsh routing ip dnsproxy show global
Viser DNS-proxykonfiguration.
netsh interface ipv6 set interface
?ndrer konfigurationsparametrene for gr?nsefladen.
netsh routing ip show interface
Viser oplysninger om gr?nsefladen.
netsh ras add authtype
Tilf?jer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer.htm

0.062

Was ist eine EXE Datei?

 /

Wie kann ich die Reihenfolge der einzelnen PDF-Seiten festlegen?

 /

Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?

 /

Wie kann ich bei Windows-7 das Windows Snap aktivieren, bzw. deaktivieren?

 /

Hearts and flowers for the mouse cursor on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Wo kann ich das Passwort meines Benutzers bei Win 7 ändern?

 /

Question! Windows 10 test page print, but how to?

 /

Fehlermeldung: Dieses Programm verhindert, dass Windows abgemeldet wird?

 /