NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer poster. delete - Sletter poster. dump - Viser et konfigurationsscript. enumerate - Optæller et peer-navn i den angivne sky. help - Viser en liste over kommandoer. resolve - Fortolker et peer-navn. show - Viser oplysninger. traceroute - Fortolker et peer-navn med sporing af sti. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / P2P / PNRP / PEER

netsh p2p pnrp peer - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh p2p pnrp peer'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh bridge show adapter
Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt bro.
netsh routing ip dnsproxy show global
Viser DNS-proxykonfiguration.
netsh interface ipv6 set interface
?ndrer konfigurationsparametrene for gr?nsefladen.
netsh routing ip show interface
Viser oplysninger om gr?nsefladen.
netsh ras add authtype
Tilf?jer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer.htm
0.077

When I switch between HDMI switcher the icons get rearranged!

 /

Windows 10 on-screen keyboard can not be started?

 /

Prozessoren vom Computers über Befehlszeile cmd.exe abfragen, aber wie?

 /

Protect your hardware on the computer!

 /

New folder hotkey in Windows 7 for Windows Explorer!

 /

Screensaver to display, pictures folder in windows 8.1 / 10?

 /

Windows Metrics in old Windows 7 no more in Windows 10 and 8, 8.1!

 /

Keyboard shortcuts to start multiple programs commands (run, runx, runa, runX, runA)!

 /