NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Tilføjer poster. delete - Sletter poster. dump - Viser et konfigurationsscript. enumerate - Optæller et peer-navn i den angivne sky. help - Viser en liste over kommandoer. resolve - Fortolker et peer-navn. show - Viser oplysninger. traceroute - Fortolker et peer-navn med sporing af sti. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / P2P / PNRP / PEER

netsh p2p pnrp peer - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndringer til 'netsh p2p pnrp peer'-konteksten. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh bridge show adapter
Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt bro.
netsh routing ip dnsproxy show global
Viser DNS-proxykonfiguration.
netsh interface ipv6 set interface
?ndrer konfigurationsparametrene for gr?nsefladen.
netsh routing ip show interface
Viser oplysninger om gr?nsefladen.
netsh ras add authtype
Tilf?jer godkendelsestyper, som RAS-serveren vil forhandle om.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndringer til 'netsh p2p pnrp peer'-konteksten. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer.htm
0.312
14610

Where are fonts stored in Windows 10 and the font directory location?

 /

Easier positioning of documents in the PDF by dragging and dropping!

 /

WINVER Windows 10!

 /

What is a boot disk?

 /

Taskmanager Verknüpfung am Windows-7 Desktop erstellen!

 /

Entfernen vom Web Suchfeld in der Taskleiste von Windows 10 (aktiviert, deaktiviert)?

 /

Help my Windows Server 2008 SP2 has at one time only 512 MB of RAM?

 /

I can not download the alternative command prompt for windows 10, why?

 /

DesktopOK to the latest version Refresh, autoupdate, full uninstall?

 /

Unterschied zwischen Laptop und Notebook?

 /

Writing a short busines letter and print on Windows 10!

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /