NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Format: show adapter [[id=]heltal] Parametre: Tag Værdi id - Id'et for det kort, som du vil se konfigurationen for. Bemærkninger: Viser oplysninger om de kort, der indgår i broen. Eksempler: show adapter Viser en liste over alle kort (med id'er), som indgår i broen, og deres indstillinger og flag.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt bro. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen med protokolfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.
netsh interface ip show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP mode.
netsh diag connect
Opretter forbindelse til nyheds-, post- og proxyservere.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.062

How to see all running apps on The Samsung Galaxy!

 /

How to create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

Can't login to Minecraft Account on Mojang!

 /

Is an upgrading from Windows 7 or 8.1 to Windows 10 possible?

 /

How to delete Duplicate of the images ergo Pictures?

 /

How to disable Task-Bar Thumbnail Preview in Windows 7 (Turn Off/On )?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 aktivieren / deaktivieren (Deinstallieren)?

 /

Ausblenden beim Ausführen von Befehlen in Run-Command unter Windows 10, 8.1, 7!

 /