NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Format: show adapter [[id=]heltal] Parametre: Tag Værdi id - Id'et for det kort, som du vil se konfigurationen for. Bemærkninger: Viser oplysninger om de kort, der indgår i broen. Eksempler: show adapter Viser en liste over alle kort (med id'er), som indgår i broen, og deres indstillinger og flag.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Kommandoer Viser de kort, der er konfigureret som en enkelt bro. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen med protokolfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer udvidet sporing efter en komponent.
netsh interface ip show ipstats
Viser IP-statistik.
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
?ndrer konfigurationsparameteren PNRP mode.
netsh diag connect
Opretter forbindelse til nyheds-, post- og proxyservere.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.125

Can I get Folder View properties in Windows 10 Explorer?

 /

Defekte oder tote Pixel auf dem Monitor schnell ausfindig machen!

 /

Schrift und Darstellungs-Probleme unter Windows 8.1 beheben!

 /

Befehl um die erweiterte Freigabeeinstellungen in Windows 10 zu öffnen?

 /

Tastenkürzel Einstellungen am Samsung Android finden und aktivieren!

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Mouse Hearts for the Windows-10 Desktop!

 /

Visual Studio 6.0 Enterprise Edition Free Download!

 /