NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Použití: show adapter [[id=]celé číslo] Parametry: Značka Hodnota id - Identifikátor adaptéru, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí informace o adaptérech týkajících se vlastního mostu. Příklady: show adapter Zobrazí seznam všech adaptérů (včetně identifikátorů), které tvoří součást mostu, včetně jejich nastavení a příznaků.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.202
16899

Enlarge Desktop icon space / distance in, Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Zusatzleiste in die Windows 7 Taskleiste hinzufügen?

 /

GetWindowText does not read the columns for each row in the list view, why?

 /

Where is the admin run dialog on Windows 11?

 /

Can I Install Windows 10 or 11 excluding Product Key?

 /

Probleme mit Windows 10 Ordnerschutz und Defender!

 /

Shortcut to Restart Windows 10 / 8.1!

 /

Explorer download directory view turn off grouping on Windows 10/11!

 /

With every update several gigabytes download, what am I doing wrong?

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 or Windows 11?

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows 11, 10, ... Desktops!

 /

Auch als dunkle, z.B. Dark Theme Desktop Notizen!

 /