NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Použití: show adapter [[id=]celé číslo] Parametry: Značka Hodnota id - Identifikátor adaptéru, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí informace o adaptérech týkajících se vlastního mostu. Příklady: show adapter Zobrazí seznam všech adaptérů (včetně identifikátorů), které tvoří součást mostu, včetně jejich nastavení a příznaků.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.046

In Windows 8.1 den linken Bildschirmecke-Umschalter deaktivieren!

 /

Colored alternative to the cmd.exe Console!

 /

Can't login to Minecraft Account on Mojang!

 /

Aero Desktop Clock for all Windows OS!

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab? 

 /

How can i change the Contact Info on FaceBook.com?

 /

Start drive optimization directly in IsMyHdOK!

 /

Kann man das Hervorheben der Spalte bei Windows-7/8.1/10 deaktivieren? 

 /