NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Použití: show adapter [[id=]celé číslo] Parametry: Značka Hodnota id - Identifikátor adaptéru, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí informace o adaptérech týkajících se vlastního mostu. Příklady: show adapter Zobrazí seznam všech adaptérů (včetně identifikátorů), které tvoří součást mostu, včetně jejich nastavení a příznaků.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm

0.062

Wo ist der Ordner von Windows-10 Hintergrundbilder!

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, how to change this?

 /

Adjust screen brightness on Windows-10 tablet PC via Mobility Center!

 /

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

Ein mit PowerQuest Partition Magic 8.0 zusammengeführter Ordner kann nicht gelöscht werden?

 /

Sind die Vollversionen alle Freeware-Software, die hier zu downloaden sind?

 /

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?

 /

Arbeitsspeicher in Windows-8.1 ist kleiner als der installierte Arbeitsspeicher!

 /