netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Použití: show adapter [[id=]celé číslo] Parametry: Značka Hodnota id - Identifikátor adaptéru, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí informace o adaptérech týkajících se vlastního mostu. Příklady: show adapter Zobrazí seznam všech adaptérů (včetně identifikátorů), které tvoří součást mostu, včetně jejich nastavení a příznaků.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxyWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.078
16899

Should I turn off the power saving mode OR windows, or TURN on?

 /

Desktop-OK Symbol Layout und Positionen speichern Möglichkeit unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Windows 10 auto update hangs at 91 percent, why, what can i do?

 /

Soll ich bei AMD64 x86 oder x64 verwenden (Windows 11, 10, 8.1, 7)?

 /

What is a tablet?

 /

Tool with directories can be displayed and edited at the same time!

 /

Q-Dir Grouping in Explorer Turn off in the list view!

 /

Snow and other Flakes for you Windows Desktop!

 /

Hard disks, Hard drive?

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1 / 10!

 /

Automatic paste texts under Windows, why, wath for?

 /

How to hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /