netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Použití: show adapter [[id=]celé číslo] Parametry: Značka Hodnota id - Identifikátor adaptéru, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí informace o adaptérech týkajících se vlastního mostu. Příklady: show adapter Zobrazí seznam všech adaptérů (včetně identifikátorů), které tvoří součást mostu, včetně jejich nastavení a příznaků.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxyWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.108
16899

Wozu Explorer Friend (Freund) in DesktopOK?

 /

Delete and Overwrite permanently?

 /

Can I create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

Was ist ein RSS-Feed. Brauch ich sowas überhaupt ?

 /

Wie beende ich die Desktop Uhr, (Aero Clock)?

 /

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

Quad-Directory Explorer View, can I select multiple files by using checkbox?

 /

Gibt es einen Programmstarter im Explorer Q-Dir!

 /

Sperrbildschirm Passwort unter Android am Samsung einrichten!

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10, Thumbs.db?

 /

How to allow/disallow Remote Assistance connections to Windows-7 PC?

 /