NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » show » adapter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge show adapter ? Použití: show adapter [[id=]celé číslo] Parametry: Značka Hodnota id - Identifikátor adaptéru, jehož konfiguraci chcete zobrazit. Poznámky: Zobrazí informace o adaptérech týkajících se vlastního mostu. Příklady: show adapter Zobrazí seznam všech adaptérů (včetně identifikátorů), které tvoří součást mostu, včetně jejich nastavení a příznaků.

NETSH / BRIDGE / SHOW / ADAPTER

netsh bridge show adapter - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, show, adapter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show filter
Zobrazí seznam filtrů protokolu.
netsh ras set tracing
U určité součásti povolí/zakáže rozšířené trasování.
netsh interface ip show ipstats
Zobrazí statistiku protokolu IP.
netsh routing ip relay uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Upravuje konfigurační parametr pro režim PNRP.
netsh diag connect
Připojení k diskusnímu serveru, poštovnímu serveru a serveru proxy
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí adaptéry konfigurované jako jediný most. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/bridge/show/adapter.htm
0.218
16899

For what Different Performances in the Desktop Snow?

 /

Reset Q-Dir Explorer to defaults as in fresh Install (Uninstall, Autoupdate)!

 /

Die Windows 8.1 Desktop Suche!

 /

TortoiseSVN Overlay Icons and others are supported in Quad Explorer!

 /

Turn off the screen in 20 seconds, but never go to sleep, for SmartHome!

 /

Detect the Folder Size, File Number and Folder Count!

 /

Reboot and Delete without query, what does The File Unlocker then?

 /

Old bug with the same directory find the same photos on Windows 10, 8.1!

 /

Hide the Mouse Pointer on all Windows Desktop and Server OS!

 /

Run MMC on all Windows Desktop and Serer!

 /

Search for a lock screen preventer is not necessary!

 /

Know your download location for Vista Language Packs?

 /