NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » uninstall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay uninstall ? Použití: uninstall Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / UNINSTALL

netsh routing ip relay uninstall - Windows 2000/XP - Příkazy Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, uninstall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show staticservice
Zobrazí statické služby.
netsh routing ip autodhcp install
Nainstaluje směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 delete address
Odstraní adresu IPv6 z rozhraní.
netsh routing ip routerdiscovery
Změny kontextu `netsh routing ip routerdiscovery'.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Převede názvy partnerů na názvy DNS a naopak.
netsh diag show modem
Zobrazí všechny modemy.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/uninstall.htm
0.077

Ordner in der Verzeichnisstruktur vom Windows-10 Explorer automatisch erweitern?

 /

A silver mouse pointer with the appropriate size!

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Kann man in Windows 8 / 10 Desktop -Symbole automatisch anordnen- deaktivieren?

 /

How to change settings for Remote Desktop in Windows-7, 8 and 8.1?

 /

Disable Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /

For what Explorer Friend in Desktop O.K.?

 /

A classic desktop clock for Windows with various settings!

 /