NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » modem

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show modem ? Použití: show modem Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Indexové číslo modemu. Název modemu. Část názvu modemu. Například: show modem show modem 2 show modem modem* show modem /v show modem 2 /p show modem modem* /p

NETSH / DIAG / SHOW / MODEM

netsh diag show modem - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny modemy. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, modem, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh interface ipv6 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/modem.htm

0.046

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

 /

How to Paste plain text from the clipboard via placeholder?

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

Wie kann ich meinen Beziehungsstatus auf Facebook.de verändern?

 /

How can I show the folders (dir) size in a column of the Windows-7 Explorer?

 /

Folder, Directory?

 /

How to show last open favorite e.g. the name of the .qdr file in the title bar!

 /

Suche einen portablen Multimedia-Player als Bildbetrachter, Texteditor und ev. Dateimanager?

 /