NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » modem

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show modem ? Použití: show modem Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Indexové číslo modemu. Název modemu. Část názvu modemu. Například: show modem show modem 2 show modem modem* show modem /v show modem 2 /p show modem modem* /p

NETSH / DIAG / SHOW / MODEM

netsh diag show modem - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny modemy. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, modem, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh interface ipv6 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/modem.htm
0.077

Hilfe MS Windows Maus öffnet Dateien bei einem Klick?

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

How to switch user accounts on windows 8 / 8.1 (change, swop)?

 /

Where can I change my Windows-10 homegroup password?

 /

Disable Password in Windows 10 (hibernation, energy saving), but how to?

 /

After Windows 10 Auto Update problems with FireFox browser, why!

 /

How to start directx diagnostic tool in Windows 8.1 / 10 x64/x32 bit (version, find, open)?

 /

How to delete files without the Recycle Bin in Windows 7, 8.1, 10?

 /