NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » modem

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show modem ? Použití: show modem Parametry: /v - režim dotazování, zobrazí všechna pole. /p - režim vlastností, zobrazí pouze pole, která obsahují hodnotu. Indexové číslo modemu. Název modemu. Část názvu modemu. Například: show modem show modem 2 show modem modem* show modem /v show modem 2 /p show modem modem* /p

NETSH / DIAG / SHOW / MODEM

netsh diag show modem - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí všechny modemy. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, modem, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh interface ipv6 help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Aktualizuje konfiguraci zjišťování směrovačů rozhraní.
netsh ras aaaa delete
Odstraní položky z tabulky.
netsh firewall
Změny kontextu `netsh firewall'.
netsh routing ip nat set global
Změní globální parametry NAT.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí všechny modemy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/diag/show/modem.htm
0.171
13464

Shrink images in batch processing, it can be that easy!

 /

Prüfen, ob ein Datei-Pfad vorhanden ist, per Befehlszeile?

 /

Can I upgrade my Windows 7, 8.1 to Windows 11 for free?

 /

What does the gateway service do on my PC?

 /

Wie schnell startet das Betriebssystem Windows 7?

 /

Erstellen eines Screenshots mit Paint in Windows 10/11!

 /

What is facebook.com for an internet site and for what is it good?

 /

Can I continue to securely delete the data on Windows 11?

 /

Don't open automatically after Save to PDF?

 /

Share files over LAN under Windows 10 / 11!

 /

Download Windows-8 / 8.1 version for testing?

 /

Corona KO 3D Viren-Highscore-Tabelle!

 /