NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » modem

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show modem ? Sposób użycia: show modem Parametry: /v - tryb pełny, wyświetla wszystkie pola. /p - tryb właściwości, wyświetla tylko pola zawierające wartości. Numer indeksu modemu. Nazwa modemu. Część nazwy modemu. Przykłady: show modem show modem 2 show modem modem* show modem /v show modem 2 /p show modem modem* /p

NETSH / DIAG / SHOW / MODEM

netsh diag show modem - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla wszystkie modemy. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, modem, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Usuwa wyjątek z zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Tworzy tunel point-to-point typu IPv6-in-IPv4.
netsh routing ip rip show neighbor
Pokazuje statystykę elementów równorzędnych protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer show
Wyświetla informacje.
netsh diag show modem
Wyświetla wszystkie modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Wyłącza serwer proxy FTP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla wszystkie modemy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/modem.htm
0.249
13816

Can I really turn my photos into PDF files on all Windows OS?

 /

I do not want to keep the calendar running in the background!

 /

Secure File Removal Using the ERASE Command, Examples?

 /

Wozu unterschiedliche Benchmark Testzeiten?

 /

Is it possible to open only two folders and not 4 Explorer for Windows OS?

 /

What is a hardware keyboard?

 /

Windows 10 i downloaded a program and cant find it?

 /

The default printer has disappeared after Windows 10 Auto-Update?

 /

How can i pictures and posters print from File Explorer Views?

 /

A Magnificent and Great Digital Desktop Clock for all MS Windows OS!

 /

How do I remove the reboot deletion program from my windows 10?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /