NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » show » modem

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag show modem ? Sposób użycia: show modem Parametry: /v - tryb pełny, wyświetla wszystkie pola. /p - tryb właściwości, wyświetla tylko pola zawierające wartości. Numer indeksu modemu. Nazwa modemu. Część nazwy modemu. Przykłady: show modem show modem 2 show modem modem* show modem /v show modem 2 /p show modem modem* /p

NETSH / DIAG / SHOW / MODEM

netsh diag show modem - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla wszystkie modemy. / Windows 2000/XP
netsh, diag, show, modem, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Usuwa wyjątek z zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Tworzy tunel point-to-point typu IPv6-in-IPv4.
netsh routing ip rip show neighbor
Pokazuje statystykę elementów równorzędnych protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer show
Wyświetla informacje.
netsh diag show modem
Wyświetla wszystkie modemy.
netsh routing ip nat delete ftp
Wyłącza serwer proxy FTP.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla wszystkie modemy. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/show/modem.htm
0.14
13816

The mediacreationtoolx64.exe Windows 11 for the installation?

 /

I can't get the part of my MS Surface € 1550 away?

 /

Windows Desktop Clock Snow-White!

 /

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

 /

Listview set thumbnails size!

 /

Desktop Analog APP not from MS Windows 11, 10 Store for Free!

 /

Dies ist ein Multi Touch Test Tool für alle Windows Desktop und Mobilgeräte!

 /

How to find the fonts and the fonts folder in MS Windows OS and Server?

 /

What does VSync mean?

 /

What is more dangerous, ransomware or trojan!

 /

Deactivate keyboard keystroke in Windows 10/11!

 /

Lieblings Notizen Speichern und immer Wieder Verwenden!

 /