netsh p2p pnrp peer show - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show convertedname - Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie. show registration - Wyświetla zarejestrowane nazwy elementów równorzędnych.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW

netsh p2p pnrp peer show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show activeservers
Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Dodaje filtr akceptowania dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show names
Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.
netsh diag gui
Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web.
netsh routing ip igmp help
Wyświetla listę poleceń.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show.htm
0.156
13396

Green Flower on the Windows Desktop!

 /

What is compiling (compiler)?

 /

Copy only the directory structure and not the files!

 /

Has my Windows 10 a Bluetooth support, can I find out?

 /

Start speech recognition under Windows 10!

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /

How can i enable the admin account in Windows 8.1 or 10?

 /

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

 /

Disable screen lock Windows 10, but how to?

 /

Disable Windows 8.1 / 10 auto turn off?

 /

Wie kann man CMD Befehlsausgabe in eine Datei umleiten, mit Beispiel?

 /

GetWindowText Error message?

 /