NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show convertedname - Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie. show registration - Wyświetla zarejestrowane nazwy elementów równorzędnych.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW

netsh p2p pnrp peer show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show activeservers
Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Dodaje filtr akceptowania dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show names
Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.
netsh diag gui
Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web.
netsh routing ip igmp help
Wyświetla listę poleceń.

Windows-10
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show.htm

0.046

Magnifier for microsoft windows 8.1 (open, find)!

 /

Windows 10 all apps folder (open, find, delete, cleen)?

 /

What does restore the clipboard?

 /

How can I disable the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

MagicMouseTrails Magic Mouse tracks on the Windows desktop!

 /

Unter Windows 10 den Mauszeiger Schatten aktivieren / deaktivieren?

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /