NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer show ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: show convertedname - Konwertuje nazwy elementów równorzędnych na nazwy DNS i odwrotnie. show registration - Wyświetla zarejestrowane nazwy elementów równorzędnych.

NETSH / P2P / PNRP / PEER / SHOW

netsh p2p pnrp peer show - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla informacje. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras show activeservers
Nasłuchuje ogłoszeń serwera RAS.
netsh interface ip show tcpstats
Wyświetla statystykę protokołu TCP.
netsh routing ip rip add acceptfilter
Dodaje filtr akceptowania dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show names
Wyświetla nazwy zarejestrowane lokalnie.
netsh diag gui
Wyświetla interfejs użytkownika strony sieci web.
netsh routing ip igmp help
Wyświetla listę poleceń.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/show.htm
0.077

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /

Monitor.Turn.Off.Timer.OK schaltet den Monitor nach Ablauf der Zeit aus!

 /

I found thousands of photos, how could I select all?

 /

Prüfen, ob der installierte Drucker-Treiber unter Windows 7/8.1/10 entfernt wurde, aber wie?

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, how to?

 /

Hier ein schlichtes Beispiel beim Auslesen der Prozessliste im Task-Manager!

 /

Change Windows Colors in Windows-10, (title bar, border)!

 /

Move Files with Powershell and CMD (examples)!

 /