NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » show » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 show global ? Sposób użycia: show global [[store=]active|persistent] Parametry: Etykieta Wartość store - Jedna z następujących wartości: active: pokazuje informacje ze stosu (domyślnie). persistent: pokazuje informacje trwałe. Uwagi: Wyświetla parametry konfiguracji globalnej.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / SHOW / GLOBAL

netsh interface ipv6 show global - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla parametry konfiguracji globalnej. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, show, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Wyświetla informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.
netsh routing ip rip set flags
Ustawia flagi powiązane z protokołem RIP dla podanego interfejsu.
netsh p2p pnrp help
Wyświetla listę poleceń.
netsh diag show adapter
Wyświetla wszystkie karty.
netsh routing ip nat add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface portproxy add v4tov6
Dodaje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv6.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Wyświetla parametry konfiguracji globalnej. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/show/global.htm
0.14
17223

Mausschatten einschalten bei Windows, aber wie?

 /

Can I position the desktop clock on the desktop freely?

 /

Websites SSL, HTTPS, TLS-Zertifikate kostenlos erstellt!

 /

I"m visually impaired, how do i enlarge the font on my Quad-Explorer?

 /

Can I use the cute hearts in Microsoft Paint too!

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

Windows 10 is getting slower, why?

 /

How to Change Desktop Wallpaper / Slideshow in Windows 10?

 /

Kann DesktopOK in der Firma ohne Adminrechte das Symbol-Layout speichern?

 /

The category file management on Software OK!

 /

Use a custom user texture for the desktop CLOCK!

 /

Organize the desktop icons under Windows 11 or 10!

 /