NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » help

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp help ? Sposób użycia: help Uwagi: wyświetla listę poleceń.

NETSH / P2P / PNRP / HELP

netsh p2p pnrp help - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla listę poleceń. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, help, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group gping
Sprawdza połączenie ze zdalnym portem grupy.
netsh show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip autodhcp show interface
Pokazuje konfigurację programu przydzielania DHCP dla określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
netsh routing ip routerdiscovery set
Ustawia informacje o konfiguracji.
netsh ras aaaa delete
Usuwa elementy z tabeli.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Wyświetla listę poleceń. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/help.htm
0.202
13062

Windows 10 Internet Explorer wie finde ich die Statusleiste / Menüleiste?

 /

How do I prevent viruses on Windows 10 Home and Pro?

 /

Folder, Directory?

 /

Windows 10 Desktop ist weg, was kann ich tun?

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Modify screen brightness on Windows-10 tablet PC via Mobility Center!

 /

How to control aggressive programs under Windows 8.1 and 10?

 /

Quickly edit Windows 10 Autostart Folder!

 /

Find settings for finger input on Windows 10!

 /

Enable the admin account in Windows 7 with full access, can I?

 /

The screen magnifier in Windows 10, where is it?

 /

Enable standard desktop icons under Windows 10!

 /