netsh » interface » ipv6 » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DUMP


Quick - Link:
netsh routing ip igmp set interface
Zmienia parametry konfiguracji interfejsu.
netsh interface ipv6 show neighbors
Wyświetla wpisy buforu sąsiada.
netsh interface add interface
Dodaje interfejs do routera.
netsh routing ip ospf show area
Pokazuje parametry obszaru.
netsh p2p group db dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQWyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/dump.htm
0.061
14625
Show file extensions in Explorer in Windows 11? Can I set internet data limit in Windows 11? Can I upgrade Windows 10 to Windows 11? Restore Desktop Icons Problem in Desktop-OK and Overwrite! Automatically log in without removing the pin on Windows 11? Position vom aktuellen Datum im Kalender einstellen? Wo sind die besten Registry Hacks für Windows 11? Windows 11 Home or Pro Version? How can I switch or change the Language In DesktopOK? Kann ich E-Mails per Tastenkürzel versenden?(0)