NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DUMP

netsh interface ipv6 dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.
netsh interface ip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show protofilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/dump.htm
0.077

How to displays all network connections and listening ports?

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

Zeit aus Text Tester in NewFileTime!?

 /

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /

Anwendungen, bzw. Programme unter Windows 8.1 blockieren und wieder entsperren!

 /

How to Fix Bad Desktop Icons in Windows 10?

 /

Windows files can't change the last access time hour and minutes?

 /