NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DUMP

netsh interface ipv6 dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.
netsh interface ip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show protofilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/dump.htm
0.077

Where is paint in windows 10, how to open?

 /

Internet Explorer 11 Windows 10 Enable/Disable (uninstall)?

 /

What is it Printer queue?

 /

How to delete favorite filters entered by mistake?

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Portable use of The-Aero-Clock for Windows Desktops!

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /

Windows-10 change keyboard settings, how to (language, settings)?

 /