NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ipv6 » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 dump ? Použití: dump Poznámky: Vytvoří skript, který obsahuje aktuální konfiguraci. Po uložení do souboru může tento skript sloužit k obnovení modifikovaných nastavení konfigurace.

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DUMP

netsh interface ipv6 dump - Windows 2000/XP - Příkazy Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface portproxy
Změny kontextu `netsh interface portproxy'.
netsh routing ipx netbios
Změny kontextu `netsh routing ipx netbios'.
netsh ras ip delete range
Odstraní jeden rozsah z fondu statických adres IP.
netsh interface ip add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh routing ip ospf show protofilter
Zobrazí informace filtru protokolu OSPF.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zobrazí konfigurační skript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/dump.htm
0.311
14801

The Don't Sleep Video!

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, how to change?

 /

Try the Dark Theme on Windows 10!

 /

Berechnen Sie die HDD / SSD / SHDD / SC / USB Geschwindigkeit!

 /

Set the line spacing in WordPad on Windows 10!

 /

OnlyStopWatch!

 /

What is native resolution?

 /

Windows 10 version and build number on the desktop!

 /

Windows 10 network adapters are missing, where can I find them?

 /

The cursor in text editors is too wide in Windows 10, why?

 /

Uninstall, remove desktop aero clock, but how from windows?

 /

How can I restart Windows Explorer, Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /